Аракелян Мінас Рамзесович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 32
 • Документ
  Міжнародне право : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Ківалова, Тетяна Сергіївна; Короткий, Тимур Робертович; Чайковський, Юрій Володимирович; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних га­лузей міжнародного права, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародного права. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародне право» для. вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне право» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав людини : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Пасечник, Олена Владиславівна; Форманюк, Вікторія Василівна; Хендель, Наталія Володимирівна; Чистякова, Юлія Володимирівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав людини» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національ­ного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародно-правовий захист прав людини» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Юридичні клініки як засіб забезпечення доступності юридичної допомоги: міжнародний та вітчизняний досвід
  (Одеса : Юридика, 2023) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.
  Надання юридичної допомоги pro bono є традиційним завданням юридичних клінік по всьому світу. Клієнтам юридичних клінік пропонуються юридичні консультації безпосередньо студентами юридичних факультетів, які зараховуються на клінічний курс чи волонтерами під наглядом персоналу клініки. Іноді клієнти спрямовуються клінікою до відповідних державних установ, міжнародних організацій чи приватних адвокатів. Сьогодні юридичні клініки є досить ефективною моделлю надання безоплатної правової допомоги громадянам.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Філософія міжнародного права : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Мануїлова, К. В.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Бєлогубова, О. О.; Харитонов, Р. Ф.; Гриб, Г. М.; Ківалова, Т. С.; Гребенюк, Д. О.; Цибульська, О. Ю.
  Посібник побудований за принципом вибірковості надання інформації з основних проблем філософського осмислення міжнародного права. Складається із семи тем, кожна містить: лекційні питання; питання до практичних занять; питання для самостійної роботи; теми рефератів; список рекомендованих джерел. Пропонуються тестові завдання для поточного контролю знань, перелік питань для самоперевірки. Наведено перелік інформаційних ресурсів, переважно відкритого доступу, де можна знайти корисну інформацію з питань філософського осмислення проблем міжнародного права. Призначений для здобувачів вищої освіти – аспірантам за спеціальністю 293 «Міжнародне право», а також усім, хто цікавиться питаннями філософських засад міжнародного права, історії міжнародних правових учень, політичної філософії тощо.
 • Документ
  Система міжнародних економічних правовідносин та право Внутрішнього ринку ЄС : навч.-метод. рекомендації
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аракелян, М. Р.; Бехруз, Х. Н.; Ківалова, Т. С.; Акіменко, Ю. Ю.; Войтович, П. П.
  У методичних рекомендаціях викладено основні аспекти міжнародного торговельного права та торговельного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, наведено перелік контрольних питань до кожного із практичних занять, бібліографію. Методичні вказівки призначені для студентів факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія», а також для студентів інших факультетів.
 • Документ
  Історія міжнародного права : методичні вказівки
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.
  У навчально-методичному посібнику викладено актуальні проблеми функціонування міжнародної правової системи, передумови забезпечення верховенства права в міжнародному співтоваристві, окреслено процеси гуманізації та демократизації міжнародного права. Навчально-методичний посібник призначений для студентів І курсу бакалаврів спеціальності 293 «Міжнародне право» Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Історія міжнародного права».
 • Документ
  Правозахисна діяльність української адвокатури: міжнародно-правовий аспект
  (Одеса, 2022) Аракелян, М. Р.; Аракелян, Мінас Рамзесовіч; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Правозащитная деятельность в Украине: эволюция содержания
  (Фенікс, 2019) Аракелян, М. Р.; Аракелян, Мінас Рамзесовіч; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  A Category “Public Order” and Limitations on Party Autonomy in Contracts for the Carriage of Passengers by Sea
  (Publishing house Helvetica Limited liability company, 2021) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Іванова, Дар’я Андріївна; Іванова, Д. А.; Иванова, Дарья Андреевна; Ivanova, Daria A.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Туляков, В. О.; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Tuliakov, Viacheslav O.
  This article attempts to research the purpose, the meaning and the essence of the category “public order” in the legal regulation and practice of law enforcement in the sphere of passengers’ sea shipping. In the first part of the article, the authors consider the role of the public (imperative) element in the legal regulation of passengers’ sea shipping. It is paid attention to the significant segment of the state and the supranational administrative regulation in the modern legal basis of such shipping. It gets a manifestation in consolidating the possibilities of imperative influence on the system of private legal relations, including relations, complicated by a foreign element, particular on the sphere of passengers’ sea shipping. In the second part of the article, the authors applied to the definition of the correlation connections of the category “public order” with the related legal categories “law and order”, “civil order”, “world order”, made the distinction between the categories “order” and “regime”. It is emphasized the attention on the legal regime is a process aimed at establishing public order. The third part of the article is devoted to brief research of the international public order in the projection on the problems of passengers’ sea shipping. It is laid emphasis on the attempt of the world community to form a legal basis for countering illegal actions in the maritime spaces that violate the established international public order, aimed at reservation and protecting health and lives of people. It is noted that the sphere of human rights allows emphasizing more clearly the limits of the institute “public order”, which remains underestimated in the Ukrainian doctrine of international private law. Finally, the authors examine the public order clause as one of the leading institutes of the international private law and the relevant legislation of most modern states. It is emphasized the lack of a definition of the category of “public order” under the conditions of the proper regulation in the laws of the relevant clause.
 • Документ
  Prohibited means and methods of armed conflicts
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Bekhruz, Khashmatulla N.; Ярова, Ліліана Вікторівна; Ярова, Л. В.; Яровая, Лилиана Викторовна; Yarova, Liliana V.
  The goal of this article is to analyze prohibited means and methods of armed conflicts under the International Humanitarian Law (IHL). Technological progress, the transformation of the nature of armed conflicts and the idea of the war based on terror are the main reasons why the list of prohibited means and methods of armed conflicts should be constantly updated. The main text of this article consists of three thematic blocks. The first block represents an excursion into the history and development of IHL. It outlines its division into two branches, the Geneva and Hague law. The second part consists of definitions and characteristics of basic terms such as means and methods of armed conflicts. Under the means of warfare it is understood weapons, military equipment and other means used to cause harm and defeat the enemy. Methods of warfare are the procedures for using certain means to suppress the troops of the opposing side and inflict losses on it at the very minimum acceptable level. The third part of the study is devoted to new methods and means of warfare, among which the author analyzes such phenomena as hybrid wars, cyberwar and the involvement of private military and security companies in military operations. Hybrid wars, widespread in the 21st century, raise very complex issues related to the classification of a conflict, as the line between the state of war and peace is blurring. Most often, information about the nature of third-party intervention is kept secret. Moreover, such a third party refuses to acknowledge its participation in hostilities. It is concluded that parties to hybrid wars are required to comply with international standards that limit the methods and means of warfare and protect their victims. The article examines the concepts of cyber war, identifies the main characteristics of this type of war. The main conclusion was made about the need of formation of new restrictive approaches regarding the prohibition of the use of cyber weapons. Another trend related to modern armed conflicts is the process of delegating the performance of traditional state functions by states in favor of private military and security companies. The conclusion is drawn on the need to develop international legal standards for the activities of private military and security companies within the UN.
 • Документ
  Представництво як форма участі адвоката в цивільному судочинстві Франції і Великобританії
  (Миколаїв, 2010) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Statute of the society for the care of poor jewish children in Kolomyia (1908): historical and legal analysis
  (Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, 2020) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian, Minas; Левченко, Інна Миколаївна; Левченко, І. М.; Левченко, Инна Николаевна; Levchenko, Inna M.; Levchenko, Inna
  The purpose of the article is to publish and analyze the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children in Kolomyia (1908) as a source for the history of this Society and the legal culture of the Jewish community in the eastern cities of Eastern Galicia in the early 20th century. The research methodology – principles of scientific, objectivity, historicism, methods of external and internal critique of sources. The research novelty is that the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children in Kolomyia (1908) was first published and analyzed as a historical and historical-legal source. The Conclusions. Thus, the Statute of the Society for the Care of Poor Jewish Children, which was formed in Kolomyia in 1908, is supposed to have been concluded by the Jewish lawyer H. Landau. After approval by the Governor, the Society published its Statute, which consisted of 29 articles. This document is known to researchers, but has never been published or analyzed as a historical and legal source. It is stored in the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. The Statute had a bifunctional purpose, as it regulated the activities of the Society and the “Okhoronka” formed by it. Articles of the Statute can be divided into three groups: 1) the purpose and material principles of the Society and the “Okhoronka”; 2) tasks, rights and responsibilities of the members of the Society and the “Okhoronka”; 3) structural-organizational and managerial aspects of activity of the Society and the “Okhoronka”. We consider the Statute to be an important historical source for the history of Jewish public organizations of charitable orientation in Eastern Galicia, the history of Kolomyia in the early 20th century, as well as the history of domestic legal thought. The document is published in the original language (Polish) in compliance with the necessary archaeographic requirements.
 • Документ
  Alternative dispute resolution procedures using information technologies: legal regulation in the European Union and the USA
  (Universidad de la Amazonia, 2020) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.; Arakelian , Minas; Іванченко, Ольга Миколаївна; Іванченко, О. М.; Иванченко, Ольга Николаевна; Ivanchenko, Olha M.; Ivanchenko, Olga; Тодощак, Олег Володимирович; Тодощак, О. В.; Тодощак, Олег Владимирович; Todoshchak, Oleh V.; Todoshchak, Oleg
  The article is devoted to the research of legal issues of protection of the violated rights, determination of the effectiveness of the mechanism of ensuring the rights, investigation of alternative ways of protection of rights, analysis of the functioning of ODR platforms and prospects of their functioning. The article notes that with the widespread use of the Internet, legal institutions are changing, especially with regard to dispute resolution. The emergence of e-commerce has led to the emergence of online dispute resolution platforms that are already in use on all continents. The e-commerce market in Ukraine and in the world is gaining momentum, so Ukraine's desire for closer interaction with EU Member States and integration into the common market necessitates a detailed study of the experience of the EU and foreign countries to introduce the most effective and advanced mechanisms for securing the rights of e-commerce participants. The study concludes that it is advisable to use online dispute resolution (ODR) procedures, which are a cross-border alternative dispute resolution, as a fast and versatile way to resolve disputes, as a substitute for the ineffective existing forms of IPR protection. Based on the analysis of the existence of alternative dispute resolution methods, it is established that online dispute resolution due to its specific legal nature is an independent way of resolving disputes.
 • Документ
  Мінас Рамзесович Аракелян
  (Одеса, 2020) Ківалов, Сергій Васильович; Іванійчук, Таїсія Юріївна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Березюк, Людмила Василівна; Новітська, Ірина Вадимівна
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі права Європейського Союзу та правозахисної діяльності, доктора юридичних наук, професора заслуженого юриста України Мінаса Рамзесовича Аракеляна. Підготовка видання проводилася за фондами наукової бібліотеки Національного університету «Одеська юридична академія», електронними каталогами бібліотек України та зарубіжжя. Усі виявлені публікації описано за існуючими правилами. Матеріал розділів розташований за хронологією публікацій та алфавітом, у межах року представлено спочатку книги, потім – статті із збірників, журналів, газет. Повнотекстові версії документів, включених до покажчика, містять посилання на адреси сайтів, де їх можна знайти, використовуючи пошукову систему. Видання, не переглянуті de visu, відмічені астериском. Відбір матеріалів закінчено 1 червня 2020 р. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика наукових праць, переліку періодичних та продовжуваних видань, покажчика співавторів та списку абревіатур. Для науковців, широкого загалу читачів.
 • Документ
  Правозахисна діяльність в умовах пандемії
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
 • Документ
  Аракелян М. Р. Удосконалення законодавчих основ адвокатської діяльності в Україні: до питання представлення адвокатами у суді інтересів громадян
  (Херсон : Гельветика, 2018) Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  Статтю присвячено питанню про представлення адвокатами в суді інтересів громадян у дискусії, розгорнутої навколо цієї проблеми у світлі положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Особлива увага приділяється цій проблемі в контексті прийнятого Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». Підкреслюється, що Виключне право адвоката - здійснювати захист у кримінальному процесі виправдано, проте монополія на подання адвокатами в суді інтересів громадян не відповідає принципу верховенства права.
 • Документ
  Институт адвокатуры в правозащитной системе Украины: теоретико-правовой аспект
  (Одеса : Фенікс, 2014) Аракелян, Минас Рамзесович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Arakelyan, Minas R.
  В монографии представлена авторская концепция современной парадигмы правозащитной деятельности в Украине в контексте становления гражданского общества и правового государства. Исследуются теоретико-правовые аспекты возникновения и развития института адвокатуры как определяющей категории правозащитной системы. Анализируются основы правозащитной деятельности украинской адвокатуры, рассматриваются нормативно-правовые основы ее функционирования. Особое внимание уделяется роли украинской адвокатуры в обеспечении права на бесплатную правовую помощь. Предлагаются пути совершенствования правозащитной системы вообще, и адвокатуры как важнейшей ее составляющей, в частности, в контексте демократизации Украины.

Детальніше ...