Тімофєєва Лілія Юріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»
  (Одеса : Фенікс, 2024) Горбачова Ірина Михайлівна; Іванова Вероніка Петрівна; Колодін Денис Олексійович; Степаненко Оксана Василівна; Тімофєєва Лілія Юріївна ; Хімченко Світлана Анатоліївна; Волошина Владлена Костянтинівна; Завтур Віктор Андрійович; Підгородинська Анастасія Вікторівна; Пожар Вадим Георгійович; Ракіпова Інна Василівна; Смирнов Максим Іванович; Степаненко Андрій Сергійович; Торбас Олександр Олександрович
  Методичні рекомендації призначені для здобувачів вищої освіти галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право», з метою закріплення лекційного матеріалу та підготовки до практичних занять з дисципліни «Сучасні проблеми кримінального та кримінально-процесуального права». Містять завдання до практичних занять та самостійної роботи.
 • Документ
  European values and principles in the criminal law policy of Ukraine in the conditions of war
  (Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2022) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Принципи призначення покарання у спадщині М. І. Бажанова
  (Харків : Право, 2023) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Пропорційність кримінальної відповідальності за викрадення майна в умовах воєнного стану
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Realization of the Principles of Criminal Law under the Martial Law Conditions
  (Kraków : Księgarnia Akademicka Publishin, 2023) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Timofieieva, Liliia Yu.
  Despite international documents aimed at protecting human rights, national legislation, diplomatic relations and agreements, the Russian Federation has launched active hostilities in Ukraine.A number of legal issues are on the raise because of the situation in Ukraine, among them the problem of the expediency of legislation and international agreements, the value of such documents, the importance of research in this area, the significance and purpose of criminal law, and realization of the principles of criminal law.The aim of the article is to optimize the implementation of the principles of the criminal law during martial law.This chapter consists of three sections. In the first section, we analyze issues of approxi-mation of European norms in the context of realization principles. The problem faced by Ukraine does not concern a single country, but all humanity. Following the aggressive mili-tary actions against Ukraine, there is a threat to the security of other countries of the world if an effective counteraction mechanism is not developed. It has been established that any armed invasion of the territory of another state in the 21st century is not only an encroach-ment on its territorial integrity, but an encroachment on European values. These values have been developedfor centuries in response to the experience of war. After the outbreak of war in Ukraine, European community demonstrated the power of European values, and the ef-fectiveness of the European sanction mechanism.The second sectionfocuses on the questions about the essence of criminal law. It is ex-pressed through its principles. Among them are the principles of humanism, legality, cer-tainty, proportionality, individualization and differentiation of criminal responsibility, presumption of innocence, and inevitability of criminal liability. Fair punishment should comply with the principles of criminal law during martial law as well. In the third section, we analyzed the issues of interpretation of these principles in the practice of the European Court of Human Rights (ECtHR). The practice of the ECtHR is dy-namic and changing. The interpretation of the principles is dynamic and changing as well.The best way to deal with crimes against humanity, including war crimes, is the integra-tion and unity of the international community in combating these crimes.Last but not least, the number of crimes committed by the Russian Federation isincreas-ing significantly. The more crimes committed, the more anger is stirred up among Ukrain-ians and people all over the world who support Ukraine. However, the civilized world must respond and ensure security by means of civilized methods.
 • Документ
  Морально-этическая профилактика уголовно-правовых последствий семейных конфликтов в работе адвоката
  (Одеса : Фенікс, 2016) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Образ свободи та безпеки в кримінальному праві України: євроінтеграційний контекст
  (ВД "Гельветика", 2018) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Деякі питання розвитку гуманістичної парадигми кримінального права України в контексті практики Європейського суду з прав людини
  (Одеса, 2018) Тімофєєва, Л. Ю.
  У статті розкрито комплексні дослідження гуманістичної парадигми кримінального права України в контексті практики Європейського суду з прав людини. Досліджено і сформульовано науково обгрунтовані пропозиції про вдосконалення кримінального законодавства України в частині розвитку гуианістичної парадигми.
 • Документ
  Принцип правової визначеності та євроінтеграційний вектор сучасного кримінального права України
  (ВД "Гельветика", 2019) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Euro-integration and criminal law policy
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.; Timofeevа, L. Y.
 • Документ
  Євроінтеграційні виклики в кримінально-правовій політиці України в умовах війни
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Гуманне та нелюдське поводження в кримінальному праві України в умовах кризи та невизначеності
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Timofieieva, Liliia Yu.; Тімофєєва, Л. Ю.
  В цій статті досліджуються проблеми гуманного та нелюдське поводження в кримінальному праві України в умовах кризи та невизначеності. Гуманне та нелюдське поводження необхідно розглядати як щодо особи, яка вчинила злочин, так і щодо потерпілого. В умовах надзвичайної ситуації мають бути забезпечені реальні можливості реалізації прав та свободи субʼєктів кримінальних правовідносин як з точки зору матеріального, так і процесуального права.
 • Документ
  The right to a fair trial: conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Б. А.; Пережняк, Борис Аркадиевич; Perezhniak, Borys A.; Perezhniak, Boris; Балобанова, Дар’я Олександрівна; Балобанова, Д. О.; Балобанова, Дарья Александровна; Balobanova, Daria O.; Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.; Тавлуй, Олена Вікторівна; Тавлуй, О. В.; Тавлуй, Елена Викторовна; Tavlui, Olena V.; Полюк, Юлія Іванівна; Полюк, Ю. І.; Полюк, Юлия Ивановна; Poliuk, Yuliia I.
  One of the most important places among the universally recognized rights is the right to a fair trial. The essence of this right is that any violated right can be restored through a particular procedure. In the absence of an effective method for the protection of rights and interests, the rights and freedoms recognized and enshrined in law are only declarative provisions. Given the significant role of the right to a fair trial and changes in its provision under quarantine restrictions, it is necessary to analyze the content of this right, highlight principal requirements and problematic aspects of implementation given the current conditions of social relations. The purpose of the work is to analyze the content of the right to a fair trial. The subject of the study is the social relations that arise, change, and terminate during the exercise of the right to a fair trial. The research methodology includes such methods as a statistical-mathematical method, method of social-legal experiment, cybernetic method, comparative-legal method, formal-legal method, logical-legal method, and method of alternatives. The study will analyze the content of the right to a fair trial as international law and national law, its impact and interaction with the national legal system of Ukraine, which includes theoretical, applied, and common law aspects and conceptual rethinking in an era of quarantine restrictions.
 • Документ
  Деякі кримінально-правові аспекти тлумачення права на повагу приватного життя
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Гуманістична парадигма: досвід, виклики та перспективи кримінального права України
  (Харків : Право, 2020) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тімофєєва, Л. Ю.; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.
  Розглянуто теоретико‑прикладне застосування гуманістичної парадигми кримінального права України, яка поєднуватиме системне теоретичне вивчення принципу гуманізму, а також реалії застосування гуманістичних ідей при забезпеченні свободи та безпеки конкретної людини, суспільства в цілому та держави в кримінальному законодавстві України. Рекомендовано для студентів юридичних закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, юристів‑практиків, а також усіх тих, хто цікавиться проблематикою кримінального права.
 • Документ
  Посягательство на половую свободу в контексте гуманистического планирования
  (2017) Тимофеева, Лилия Юрьевна; Тімофєєва, Лілія Юріївна; Timofeeva, Liliia Yu.
 • Документ
  Медіаційні підходи в контексті гуманістичної парадигми кримінального права України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofieieva, Liliia Yu.
 • Документ
  Гуманістична парадигма кримінального права України
  (2018-07-03) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofeeva, Liliya Yu.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці спеціальних комплексних досліджень гуманістичної парадигми кримінального права України. Встановлено особливості розвитку ідей щодо гуманістичності кримінального законодавства у зрізі здобутків шкіл кримінального права; визначено принцип гуманізму у сфері кримінального права як систему ідей, орієнтованих на характеристики людини при врахуванні деструктивних соціальних, фізіологічних, біологічних особливостей (як особи, яка вчиняє злочин, так і потерпілого) у контексті визначення злочину та покарання, а також забезпечення безпеки суспільства в цілому та держави. З’ясовано особливості гуманізму як аксіоми та парадигмальної «фікції» та обґрунтовано їх взаємозв’язок. Розроблено пропозиції розвитку гуманістичних ідей у кримінально-правовій політиці України. З’ясовано особливості розвитку принципу гуманізму на правозастосовному рівні та виокремлено інтерпретаційні характеристики принципу гуманізму у зрізі практики ЄСПЛ. За результатами дисертаційного дослідження сформульовано науково обґрунтовані пропозиції про вдосконалення кримінального законодавства України в частині розвитку гуманістичної парадигми.
 • Документ
  Гуманістична правотворчість у кримінальному праві України: ефект метелика
  (2016) Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofeeva, Lilija