Часопис цивілістики. Випуск 24

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Щодо правового регулювання водно-земельних відносин
  (2017) Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, Инна Евгениевна; Chumachenko, Inna E.
  Стаття присвячена дослідженню правового взаємозв’язку положень земельного та водного законодавства щодо регулювання суспільних відносин з приводу використання та охорони водних об’єктів та земель відповідної категорії.
 • Документ
  Система джерел правового регулювання інформаційно-технологічних відносин
  (2017) Позова, Діна Дмитрівна; Позова, Дина Дмитриевна; Pozova, Dina D.
  Стаття присвячена дослідженню системи джерел правового регулювання відносин, які виникають, змінюються та припиняються у зв’язку із застосуванням інформаційних технологій. Надано характеристику окремим видам джерел інформаційно­технологічних відносин.
 • Документ
  «ІТ-­правовідносини» і загальна категорія правовідносин: до проблеми співвідношення
  (2017) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.
  У статті досліджується «ІТ­правовідносини» та їх співвідношення із загальною категорією «правовідносини». Доводиться, що при характеристиці «ІТ-правовідносини» має враховуватись поділ правовідносини на: відносини приватного та публічного права, регулятивні та охоронні тощо. При аналізі «ІТ-правовідносин», у першу чергу, мають бути визначені їх властивості з урахуванням того, що вони належать до сфери приватного права. Крім того, необхідно враховувати, що «ІТ­правовідносини» за своєю сутністю є регулятивними правовідносинами.
 • Документ
  Правове регулювання розірвання шлюбу за законодавством України та Республіки Польщі
  (2017) Драгомирова, Юлія Василівна; Драгомирова, Юлия Васильевна; Dragomyrova, Iuliia V.
  Проведено науково­-теоретичний аналіз правового регулювання розірвання шлюбу в Україні та Республіці Польща. Проаналізовано процедури розірвання шлюбу за рішенням суду у порядку окремого та позовного провадження. Розглянуті мотиви, причини, та умови розірвання шлюбу за законодавством України та Республіки Польщі.
 • Документ
  Правові наслідки припинення шлюбно-­сімейних правовідносин за законодавством України та країн Євросоюзу
  (2017) Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.
  В запропонованій статті надається загальна характеристика припинення шлюбно­сімейних правовідносин та правових наслідків їх припинення (майнових та немайнових). При цьому наголошується, що основними правовими наслідками припинення шлюбу є виникнення певних майнових обов’язків між колишнім подружжя а саме: матеріальна допомога та підтримка, поділ спільного майна, яке подружжя придбало за час шлюбу, а також обов’язок одного з батьків, який проживає окремо, приймати участь у вихованні дітей та утримувати їх (сплачувати аліменти). У законодавстві більшості країн світу є характерним встановлення у різних комбінаціях кумулятивних зв’язків щодо вирішення питань припинення шлюбу та його правових наслідків.
 • Документ
  Особливості розвитку сімейного права у англійській правовій системі
  (2017) Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.
  Досліджено та проаналізовано проблеми розвитку сімейного права в англійській правовій системі. Визначено значення рецепції римського права, розглянуті етапи реформування та зміни в галузі сімейних правовідносин Англії та Уєльсу. Особливу увагу приділено порівняльному аналізу сімейних правовідносин в англійській правовій системі та сучасного права України.
 • Документ
  Окремі питання інтелектуальної власності в індустрії моди
  (2017) Токарева, Віра Олександрівна; Токарева, Вера Александровна; Tokareva, Vira O.
  У статті розглядаються теоретичні аспекти охорони творів інтелектуальної власності в індустрії моди. Забезпечити захист творів в індустрії моди покликані такі інструменти захисту інтелектуальної власності як: знаки для товарів та послуг, патент на дизайн та авторське права. Вони покликані захистити від копіювання та запозичення технологій іноземними та вітчизняними товаровиробниками. Проаналізовані засоби захисту творів інтелектуальної власності в індустрії моди та їх властивості.
 • Документ
  Загальні положення про заповідальний відказ за Цивільним кодексом Чеської Республіки
  (2017) Цибульська, Ольга Юріївна; Цибульская, Ольга Юрьевна; Tsybulskaya, Olga Yu.
  В статті досліджуються загальні положення про заповідальний відказ за Цивільним кодексом Чеської Республіки. Здійснюється аналіз норм чинного цивільного законодавства Чехії щодо визначення порядку встановлення заповідального відказу, встановлення кола осіб, на користь яких він може встановлюватись, визначення предмету заповідального відказу, дослідження порядку та способів виконання, а також підстав відкликання заповідального відказу.
 • Документ
  Доступ до публічної інформації в українському законодавстві та за законодавством країн ЄС
  (2017) Костова, Наталія Іванівна; Костова, Наталья Ивановна; Kostova, Natalia I.
  В статті зроблено спробу українського та європейського законодавства в сфері доступу до публічної інформації. Розглянуто відповідні закони України, Польщі, Болгарії та загальноєвропейські норми. Автор дійшов висновку, що національне законодавство України в сфері доступу до публічної інформації за такими критеріями як системність і відповідність міжнародним стандартам знаходиться на рівні, який можна порівняти із рівнем законодавства ЄС.
 • Документ
  Медичні послуги та медична допомога: порівняльно-правовий аналіз
  (2017) Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна; Берназ-Лукавецкая, Елена Михайловна; Bernaz-Lykavetskaya, Olena M.; Подсядло, Роксолана Петрівна; Подсядло, Роксолана Петровна; Podsiadlo, Roksolana P.
  У даній статті проведено аналіз медичних послуг, надано їх розмежування від медичної допомоги, визначено особливості медичних послуг відповідно до норм діючого законодавства України. У статті проаналізовані фактори та критерії якості надання медичної послуги, розглянуті питання безпеки медичних послуг.
 • Документ
  Окремі проблеми оформлення спадщини у зв'язку з проведенням АТО
  (2017) Шевченко, Валерія Марківна; Шевченко, Валерия Марковна; Shevchenko, Valeriya M.
  Стаття присвячена проблемам з оформлення спадщини спадкоємцями осіб, останнє місце проживання яких був населений пункт проведення АТО або коли місце проживання спадкодавця невідомо, а нерухоме майно або основна його частина, у разі відсутності нерухомого майна – основна частина рухомого майна знаходиться на зазначеній території.
 • Документ
  Істотні умови договору найму (оренди) житла
  (2017) Швидка, Вікторія Георгіївна; Швидкая, Виктория Георгиевна; Shvydka, Viktoriya G.
  У статті досліджуються істотні умови договору найму (оренди) житла. Особливу увагу приділено поняттям «житло», придатність та ізольованість житла, визначенню видів договору найму (оренди) житла, виходячи зі строку його дії, а також фіксованому розміру плати за проживання. Вносяться пропозиції стосовно розширення та посилення захисту цивільних прав наймача договору найму (оренди) житла.
 • Документ
  Посвідчення договорів міни нерухомого та рухомого майна
  (2017) Перчеклій, Інесса Миколаївна; Перчеклий, Инесса Николаевна; Perchkliy, Inessa M.
  Розглянуто актуальні проблеми правового регулювання відносин, які виникають з договорів міни нерухомого та рухомого майна. З’ясовано особливості договорів міни нерухомого та рухомого майна. Розглянуто особливості порядку нотаріального посвідчення договорів міни нерухомого та рухомого майна відповідно до законодавства України.
 • Документ
  Видача свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та державна реєстрація речових прав на його підставі
  (2017) Орзіх, Юрій Геннадійович; Орзих, Юрий Геннадиевич; Orzikh, Yurii H.
  У статті розглядається нотаріальний процес видачі свідоцтв про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та державна реєстрація речових прав на його підставі відповідно до нового законодавства України, його (процесу) особливості та прогалини в праві у цій групі правовідносин.
 • Документ
  Страхування як спосіб захисту осіб від неякісної медичної допомоги
  (2017) Вороніна, Надія Вікторівна; Воронина, Надежда Викторовна; Voronina, Nadiya V.
  В статті розкриваються ряд проблемних питань пов’язаних з страхуванням як способом захисту осіб від неякісної медичної допомоги. Визначається, що незважаючи на те, що в законі передбачено обов’язкове страхування відповідальності медичних працівників,на практиці ці питання залишаються не вирішеними. Пропонується в якості одного з способів захисту громадян від неякісної медичної допомоги слід визнати медичне страхування,визначивши,що даний ризик повинен входити в систему обов’язкового медичного страхування.
 • Документ
  Питання проблеми систематизації прав на чужі речі за законодавством України
  (2017) Шахназарян, Каріне Ернестівна; Шахназарян, Карине Эрнестовна; Shahnazaryan, Karіne E.
  В запропонованій статті надається загальна характеристика визначення речових прав на чужі речі. При цьому акцентується увага, що права на чужі речі є складовою більш загальної та ширшої категорії речового права, яка крім цих прав включає також право власності.Зазначено, що в доктрині цивільного права між науковцями є суперечки щодо переліку речових прав, в тому числі прав на чужі речі. Законодавець встановив відкритість такого переліку. Загалом це виправдано реаліями сучасного життя та інтенсивністю розвитку економічних відносин з урахуванням руху до Євроінтеграції. Таким чином у випадку появи нових видів прав на чуже майно вони можуть передбачатися на рівні Законів України. Зроблена спроба узагальнити види прав на чужі речі в результаті чого запропоновано загальну класифікацію прав на чужі речі.
 • Документ
  Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди за цивільним законодавством України
  (2017) Обіход, Олена Миколаївна; Обиход, Елена Николаевна; Obihod, Olena M.
  Стаття присвячена дослідженню договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. Дається його поняття й проводиться правова характеристика, визначається його місце в системі цивільно­правових договорів. Виявлені недоліки в правовому регулюванні договору найму будівлі або іншої капітальної споруди, внесені пропозиції по їх усуненню та вдосконаленню чинного законодавства, регулюючого суспільні відносини в цій галузі.
 • Документ
  До постановки питання про визначення категорій "обмеження" та "обтяження" права власності у праві та законодавстві
  (2017) Кізлов, Сергій Андрійович; Кизлов, Сергей Андреевич; Kizlov, Sergey A.
  У статті розглядаються питання визначення та розмежування категорій «обмеження» та «обтяження» права власності у праві та законодавстві. Досліджується законодавче закріплення обмежень та обтяжень права влас- ності як суб’єктивного права. Встановлено, що право власності обмежується шляхом запровадження адекватних правових механізмів його регулювання. У законодавстві і правовій науці відносно права власності йдеться про його межі, обмеження та обтяження.
 • Документ
  Окремі аспекти реалізації договору перевезення вантажів залізничним транспортом в Україні
  (2017) Сірко, Ростислав Богданович; Сирко, Ростислав Богданович; Sirko, Rostyslav B.
  В запропонованій статті надається загальна характеристика окремих аспектів реалізації договору перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України. Визначено, що договори про перевезення залізничним транспортом належать, за своєю суттю, до реальних договорів, при цьому порядок укладення вказаного договору перевезення має деякі відрізнення за певною специфікою, яка полягає в належності вищевказаних договорів до публічних.
 • Документ
  Функціоналізм в цивільному праві: онтологічний аспект
  (2017) Матійко, Микола Володимирович; Матийко, Николай Владимирович; Matiiko, Mykola V.
  Стаття присвячена дослідженню проявів функціоналізму в цивільному праві. Розглянуті погляди вчених щодо напрямків впливу цивільного права на суспільні відносини, його ролі та соціального значення. Досліджено використання філософських та соціологічних знань у зазначеній сфері в історичному аспекті та сучасній цивілістиці. Охарактеризовано прояви функціоналізму в цивільному праві. Підкреслено значущість та перспективність зазначеного підходу на рівні цивільного права, його галузей та окремих інститутів. Зазначається про важливість функціоналізму в сфері юридичної практики. Сформульовано пропозиції щодо подальшого розвитку функціоналізму в цивільному праві.