Колодін Денис Олексійович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 26
 • Документ
  До питання про міжнародні правові стандарти виборчого права
  (Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2022) Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Kolodin, Denys O.
 • Документ
  До питання кримінально-правового регулювання захисту виборчих прав громадян
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Kolodin, Denys O.
 • Документ
  Аналіз змін у КК України щодо фальсифікації підсумків голосування та інших злочинів проти виборчих прав
  (Одеса, 2016) Колодін, Денис Олексійович
  Статтю присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за фальсифікацію підсумків голосування на виборах та референдумі. Наведено додаткові аргументи щодо необхідності запровадження такого нового виду покарання, як "позбавлення права обирати та бути обраним" за злочини проти виборчих та референдних прав.
 • Документ
  Окремі аспекти кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації в США
  (Одеса: Фенікс, 2012) Колодін, Д.
  В статті проаналізовано окремі аспекти кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації в США. Автором зроблено висновок, що у різних штатах США, зокрема, Небраска, Огайо, Айдахо та Флорида, по різному підходять до встановлення кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчої документації та визначення дій, які є кримінально-караними.
 • Документ
  Аналіз ознак протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації
  (Одеса, 2018) Колодін, Д. О.
  У статті розглянуто окремі ознаки протиправного заволодіння майном підпрємства, устпнови, організації . Запропоновано передбачити відповідальність за це діяння у розділі "Злочини проти власності" КК України.
 • Документ
  Юридичну освіту – на службу економіки
  (ПП "Фенікс", 2019) Колодін, Д. О.; Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.
 • Документ
  Distance learning in the conditions of Covid-19: problems and prospects of their solution
  (Editorial Primmate S. A. S., 2021) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Olena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.; Ларкін, Михайло Олександрович; Ларкін, М. О.; Ларкин, Михаил Александрович; Larkin, Mykhailo O.; Larkin, Mikhail; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.; Рохас-Бахамон, Магда Хулісса; Rojas-Bahamon, Magda Julissa; Арбелаес-Кампільо, Дієго Феліпе; Arbeláez-Campillo, Diego Felipe; Панченко, Ольга Іванівна; Панченко, О. І.; Панченко, Ольга Ивановна; Panchenko, Olha I.
  The problem of ensuring the quality of educational services is extremely important. It is known that the level of education and education as such are of great importance for most areas of life as an individual, and each country and the world as a whole. The authors of the article tried to analyze the current state of education, namely - distance education, in terms of transformational processes. In their study, the authors tried to take into account the total digitalization of education and objective reality in general, the introduction of innovative technologies, and took into account the factor of the pandemic, which in one way or another affected all processes of public life. The result of this study was a reflection on the main trends in the development of distance education and education in general, as well as general recommendations for improving the education system at both local and global levels. This study was conducted on the basis of a number of methods that allowed to make adequate generalizations about the state of distance education: the methods of system analysis, comparative analysis, sociological method, the method of observation, methods of analysis and synthesis, the method of abstraction and the method of generalization of objective phenomena.
 • Документ
  Деякі правові аспекти запровадження інтернету речей
  (ВД "Гельветика", 2019) Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denis
  У статті досліджуються суспільні відносини, що виникають з приводу використання «інтернету речей», на предмет необхідності їх правового регулювання. Автор дає загальну характеристику шляхів використання «інтернету речей» у різних сферах суспільного життя сучасної людини. Також виокремлюються найбільш пріоритетні сфери, пов’язані з функціонуванням «інтернету речей», які потребують нагального правового регулювання, а саме: захист персональних даних і питання використання інформації, зібраної інтернетом речей, як доказів під час розкриття злочинів. Зроблено висновок про необхідність створення спеціальних правових норм для регулювання відповідної сфери суспільних відносин як на законодавчому, так і на міжнародному рівнях.
 • Документ
  Щодо питання цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану роботизованими механізмами зі штучним інтелектом (роботами)
  (ВД "Гельветика", 2019) Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denis; Байталюк, Дарія Русланівна; Байталюк, Дария Руслановна; Baytalyuk, Dariya
  У статті досліджуються суспільні відносини щодо питання відповідальності за шкоду, завдану роботами, а також пов’язане із цим питання можливості визнання роботів квазісуб’єктами цивільно-правових відносин. Авторами висувається теза про те, що для відшкодування шкоди, завданої механізмами, зокрема й роботизованими, всі правові підстави існують. Висновком за результати дослідження є твердження, що вже зараз необхідно доповнити Цивільний кодекс України спеціальною нормою, яка б передбачала правила відшкодування шкоди, завданої роботами.
 • Документ
  Website as an object of legal protection by Ukrainian legislation
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Некіт, Катерина Георгіївна; Некіт, К. Г.; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Kateryna H.; Ульянова, Галина Олексіївна; Ульянова, Г. О.; Ульянова, Галина Алексеевна; Ulianova, Halyna O.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis
  The article is devoted to the study of the concept, legal nature and components of a website. Based on the method of systematic and formal analysis, the conclusion is made, that the current definition of the concept of a website gives grounds to consider it a complex object of civil rights. In the structure of the website the objects of intellectual property rights (copyright, related rights, industrial property rights), as well as such a separate object of civil rights as information can be identified. Each of these objects has its own legal regime, but the website as a whole may also act as a separate object of civil relations, be subject to legal protection as a separate object, become subject to assignments, etc. The correlation between the concepts of the website and the domain name is carried out using the comparative method. It is concluded that the website and the domain name are separate independent objects on the civil field. A domain name is not an integral part of a website and should not be passed by default upon alienation of a website. Special attention is paid to protecting the content of the website from plagiarism and piracy, as well as liability for inaccurate information posted on the site.
 • Документ
  Certain aspects of interaction between the state and civil law in CIS countries
  (Rushing Water Publishers Ltd., 2019) Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна; Цуркан-Сайфуліна, Ю. В.; Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна; Tsurkan-Saifulina, Yuliia V.; Вітман, Костянтин Миколайович; Вітман, К. М.; Витман, Константин Николаевич; Vitman, Kostiantyn M.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.
  Today, globalization processes are increasingly entering people’s lives and condition the continuous development of society as a fundamental principle of modern progress. Globalization, as an association based on global guidelines and the introduction of advanced technologies, is one of the main factors influencing the change in understanding of the essence of the state and civil law, their interconnection and interdependence. In the framework of the article, the author has analysed the influence of the state policy of the CIS countries on the national civil law of the studied states; features of state law-making and formal certainty, the general obligation of national civil law in the CIS countries have been revealed; the influence of the state on the implementation of civil law has been determined, and vectors for reforming national civil law in the CIS countries have been established in the context of its interaction with the state. As a result of the study, it has been established that the state has the opportunity not only to interact with civil law, but also to actively influence its content, and to protect the right from violations; the characteristic features of the influence of the political course on the national civil law of the CIS countries have been determined; it has been stated that the most significant influence of the state on civil law is made directly in the field of law-making and law enforcement; the author’s definition of the concept “model law-making in the field of civil law in the CIS” has been proposed; it has been argued that it is very advisable to build a scientifically sound, effective and comprehensive legal policy of the CIS member states.
 • Документ
  The protection of suffrage through legal remedies
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Колодіна, Анна Сергіївна; Колодіна, А. С.; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S.; Камінський, Петро Валерійович; Камінський, П. В.; Каминский, Петр Валерьевич; Kaminskyi, Petro V.
  This article is devoted to the issue of the legal protection of citizens' electoral rights. The object of the study is the social relations that arise during the realization by citizens of their electoral rights. The subject of the study is the legal remedies for the protection of the citizens' electoral rights. Moreover, the novelty of this article is that it first attempted to identify the problems of the electoral rights of Ukrainian citizens, and to indicate ways to overcome them. The purpose of the article is a systematic analysis of the electoral rights of citizens, the identification of problems of protection of data rights and the determination of proposals to improve the mechanism of protection of electoral rights of citizens. The key methods of scientific research are general scientific methods of analysis and synthesis, dialectical and logical methods. Specific methods to be used in the study will be: comparative, forensic, and formal legal. In the conclusion the authors highlighted the most promising measures for the protection of citizens' electoral rights and established that there are two main forms of suffrage protection: judicial and extra-judicial.
 • Документ
  Study of law students’ professional readiness motivational component
  (South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D.Ushynsky, 2018) Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, В. А.; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn A.; Рязанов, Михайло Юрійович; Рязанов, М. Ю.; Рязанов, Михаил Юрьевич; Riazanov, Mykhailo Yu.
  The paper aims to highlight the significance of the motivational component of future lawyers’ readiness for work. The study involved 82 students of Odessa secondary school and 106 students of the National University “Odessa Academy of Law”, as well as 19 university graduates. The following research methods were used in the study: a specially designed questionnaire containing questions making it possible to assess the level of the respondents’ primary motivation for work, Professional Readiness Inventory by L. Kabardova, a modified technique Labor Motives Structure by T. Badoiev, and Academic Motivation Inventory by T. Ilina. It has been proved that the decisive indicator of the quality of law students’ training is the formation of their stable motivation for work in the chosen field, awareness of the social significance of their occupation, as well as adequate professional expectations of the future profession. The assessment of the motivational component maturity of the respondents’ professional readiness has shown that in most of the students it is developed at a low level, which is indicative of the need to conduct purposeful work on its improvement.
 • Документ
  Human rights as the basic value of the concept of private law in modern Europe
  (Universidad de la Amazonia, 2019) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Kharytonova, Tetiana Ye.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Толмачевська, Ю. О.; Толмачевская, Юлия Олеговна; Tolmachevska, Yuliia O.
  The purpose of the article is a study of the concept and features of human rights as the fundamental concept of modern private law. The object of research is the historical, philosophical, political, ideological, economic, social and other dimensions of the concept of human rights. The main conclusion of the scientific article is the statement of the dominant role of the concept of human rights for the development of modern society, oriented to universal human liberal values and private law, as an indispensable attribute of such a society. At the same time, authors state, that modern tendencies for further expansion of the "borders" of human rights and freedoms at the expense of the interests of the state or at the expense of other social groups have no basis.
 • Документ
  Актуальні проблеми цивілістики у цифрову добу: онлайнові соціальні мережі : монографія
  (Одеса: Юридична література, 2018) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Е. О.; Kharytonov, Yevhen O.; Харитонова, Олена Іванівна; Kharytonova, Olena I.; Кулініч, Ольга Олексіївна; Kulinich, Olha O.; Берназ-Лукавецька, Олена Михайловна; Bernaz-Lukavetska, Olena M.; Давидова, Ірина Віталіївна; Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.; Фасій, Богдан Володимирович; Fasii, Bohdan V.; Некіт, Катерина Георгіївна; Nekit, Kateryna H.; Сафончик, Оксана Іванівна; Safonchyk, Oksana I.; Радейко, Роман Ігорович; Radeiko, Roman I.; Цуркану, Сюзанна Іванівна; Tsurkanu, Siuzanna I.; Толмачевська, Юлія Олегівна; Tolmachevska, Yuliia O.
  У монографії досліджуються актуальні проблеми, що виникають у зв’язку з інтенсивним розвитком інформаційних технологій, IT-права, призначеного забезпечити регулювання відносин в IT-сфері, та соціальних мереж. Аналізуються особливості правового регулювання соціальних мереж, зокрема концептуальні питання правового регулювання відносин у онлайнових соціальних мережах, правочинів, акаунтів, реклами, захисту персональних даних, блокування, фільтрації та видалення контенту в соціальних мережах, цивільної та кримінальної відповідальності при користуванні соціальними мережами. Монографія розрахована на наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів і наукових установ, студентів юридичного напряму, практичних працівників судових, правоохоронних, правозастосовних органів, а також усіх, хто цікавиться проблемами IT-права та соціальними мережами.
 • Документ
  До питання про значення родового об’єкту кримінальних правопорушень
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Колодін, Денис Олексійович; Kolodin, Denys O.
 • Документ
  The Covid-19 Pandemic and the Rights of the Individual in Terms of Private and Public Law
  (Quito : Los Hemisferios University, 2020) Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Є. О.; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O.; Kharytonov, Evgen; Харитонова, Олена Іванівна; Харитонова, О. І.; Харитонова, Елена Ивановна; Kharytonova, Оlena I.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Kolodin, Denis; Ткалич, Максим Олегович; Ткалич, М. О.; Tkalych, Maxym О.
  The principles of adjusting the regulation of civil relations in the context of the Covid-19 pandemic are analyzed. The admissibility of restricting human rights in the context of the conflict of private and public interests are researched. Besides, the authors tried to determine the optimal algorithm of government actions aimed at preventing the spread of the epidemic. The main approach to the understanding of human rights in the article is based on Dworkin's concept of “rights as trumps”. A system of such categories as “a man”, “a private person”, “natural private rights”, “private law” and “national civil law” is analyzed. The conclusion is that the importance of the category of “natural” human rights is underestimated, which exacerbates the problem of ensuring human rights in a pandemic, when the state actively uses public law to cope with the crisis. As a result, there is a conflict of basic principles of private and public law: “everything is allowed except what is prohibited by law” vs. “only what is allowed by law is possible”. It is proposed to assume that the usual way of the legal existence of a person is that he/she acts as a participant in civil relations of a private type, even in a pandemic. Private relations, which arise during the quarantine period, are proposed to be regulated mainly by private law methods, limiting the influence of the state. This will allow us to reach a compromise of private and public interests, without restricting the rights of individuals voluntarily.
 • Документ
  Personal data protection and liability for damage in the field of the internet of things
  (Bucharest Academy of Economic Studies, 2020) Некіт, Катерина Георгіївна; Некит, Екатерина Георгиевна; Nekit, Ekaterina G.; Некіт, К. Г.; Nekit, Kateryna H.; Колодін, Денис Олексійович; Колодін, Д. О.; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.; Федоров, Валентин Андрійович; Федоров, В. А.; Федоров, Валентин Андреевич; Fedorov, Valentyn A.
  This article analyzes the concept and legal issues of the Internet of Things to explore whether the existing legal framework is appropriate to deal with this new phenomenon. It examines the system of legal issues in the field of the Internet of Things and the ways of their solution. The attention is paid to the personal data protection issue. The conclusion is made about the necessity to ensure the realization of GDPR provisions concerning privacy outside the European Union, which is possible by the conclusion of international agreements with non-EU countries. The article also considers how it is possible to deal with damage caused by the Internet of Things. This takes into account conditions of compensation of damage caused by IoT devices. The necessity of selfregulation in the field of the Internet of Things for ensuring information security and preventing damage caused by the Internet of Things is emphasized. This would be possible in case of close cooperation between technology companies and civil society. Such an approach would minimize government intervention in this area, which would contribute to the rapid development of innovative technologies.
 • Документ
  Проблеми кваліфікації порушення рівноправності громадян за об’єктом
  (2017) Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.
 • Документ
  Протидія законній господарській діяльності: характеристика ознак складу злочину
  (Одеса : Юридична література, 2018) Колодін, Денис Олексійович; Колодин, Денис Алексеевич; Kolodin, Denys O.