Ромащенко Вікторія Андріївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 6 з 6
 • Документ
  Право Європейського Союзу : Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Електронна освіта як основний напрямок правового регулювання інформаційного суспільства в Україні в умовах європейської інтеграції
  (ВД «Гельветика», 2019) Ромащенко, Вікторія Андріївна; Ромащенко, В. А.; Ромащенко, Виктория Андреевна; Romashchenko, Viktoriia A.
 • Документ
  Основні напрямки правового регулювання інформаційного суспільства в Україні в умовах Європейської інтеграції
  (ПП "Фенікс", 2019) Ромащенко, В. А.; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Ромащенко, Виктория Андреевна; Romashchenko, Viktoriia A.
 • Документ
  Основні напрямки правового регулювання інформаційного суспільства в Україні в умовах європейської інтеграції
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ромащенко, Вікторія Андріївна; Ромащенко, В. А.; Ромащенко, Виктория Андреевна; Romashchenko, Viktoriia A.
 • Документ
  Правове регулювання інформаційного суспільства в Україні: загальнотеоретичне дослідження
  (Одеса, 2018-03-16) Ромащенко, Вікторія Андріївна; Ромащенко, Виктория Андреевна; Romashchenko, Viktoriya A.
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень». – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. Загальнотеоретична дисертаційна робота присвячена дослідженню основ правового регулювання інформаційного суспільства, впливу різних факторів на процес його формування та вивченню поняття правового регулювання інформаційного суспільства як різновиду правового регулювання суспільних відносин і як виду соціального регулювання. У цілому воно має свій власний предмет, об’єкт, метод, мету та сферу правового регулювання, а також йому притаманні свої характерні особливості та притаманні йому ознаки. Правове регулювання інформаційного суспільства має еволюційний характер, оскільки складається з поетапних періодів свого розвитку та має комплексний характер, оскільки поширюється на всі прошарки населення та охоплює майже усі сфери правозначущих суспільних відносин, що полягає в єдиному й однаковому масштабові правового оцінювання адекватних життєвих ситуацій. Становлення правового регулювання інформаційного суспільства досліджено через поділ його на моделювання і представлено таку класифікацію: міжнародно-універсальна, міжнародно-регіональна, національна моделі, основним критерієм яких стали нормативно-правові акти, що регулюють функціонування інформаційно-комунікаційних технологій, їх вплив на якість повсякденного життя та формування інформаційного суспільства. Детально акцентовано увагу на питанні формування правових основ формування інформаційного суспільства в Україні, виокремлено напрямки його функціонування та досліджено перспективи адаптації правового регулювання інформаційного суспільства в Україні до європейських стандартів
 • Документ
  Європейські правові стандарти становлення інформаційного суспільства
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Ромащенко, В. А.; Romashchenko, V. A.