Жебровська Кристина Артаківна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 20
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Уніфікація міжнародного приватного права як складова європейської інтеграції
  (Одеса : Фенікс, 2019) Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Zhebrovska, Krystyna A.
 • Документ
  Universal system of international protection of human rights: general principles
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Zhebrovska, Krystyna A.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Міжнародне інформаційне право у контексті захисту прав людини в інформаційній сфері
  (Одеса, 2022) Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
 • Документ
  Нормативне врегулювання освітнього статусу мігрантів і біженців у міжнародному праві
  (ВД "Гельветика", 2019) Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Жебровская, Кристина Артакивна; Zhebrovska, Krystyna A.
 • Документ
  Вплив нових кнцепцій у міжнародному праві на тлумачення поняття суверенітету на прикладі концепції "обов'язок захищати"
  (Одеса: Гельветика, 2020) Жебровська, Кристина Артаківна
  У статті досліджено поняття державний суверенітет, його міжнародно-правові властивості та особливості концепції державного суверенітету в міжнародному праві на сучасному етапі.
 • Документ
  International legal regulation of rights and freedoms on the Internet
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Жебровська, К. А.; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, О. А.
 • Документ
  Право на освіту у системі прав мігрантів
  (ПП "Фенікс", 2019) Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровская, Кристина Артакивна; Zhebrovska, Krystyna A.
 • Документ
  Public Danger and Wrongfulness as Important Signs of Administrative Offences Related to Unauthorized Occupation of a Land Plot
  (Allied Business Academies, 2020) Кельман, Михайло Степанович; Кельман, М. С.; Кельман, Михаил Степанович; Kelman, Mykhailo S.; Токарська, Антоніна Семенівна; Токарська, А. С.; Токарская, Антонина Семеновна; Tokarska, Antonina S.; Бисага, Юрій Михайлович; Бисага, Ю. М.; Бисага, Юрий Михайлович; Bysaha, Yurii M.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Жебровская, Кристина Артаковна; Zhebrovska, Krystyna A.; Олійник, Олег Вікторович; Олійник, О. В.; Oliinyk, Oleh V.
  Description: The purpose of the article is to study public danger and wrongfulness as the main signs of administrative offense related to unauthorized occupation of a land plot. Methodology: The methodological basis of the study is dialectical-materialistic and formal-logical methods of scientific knowledge and general scientific and special methods based on them. This allowed researching the problem in the unity of its social content and legal form. The results of the study: On the basis of the analysis of scientific views of scientists and the norms of the current legislation of Ukraine, the characteristic of such signs of administrative offense related to unauthorized occupation of the land plot, as public danger and wrongfulness have been examined. Practical implications. Having taken note of the analysis of legal acts adopted during the studied period we can conclude that the assertion of the Soviet authorities was accompanied by the increased criminal liability for violations in the area of land use. Value/originality: It has been stated that public danger of the offense directly affects the severity of punishment. In turn, such a sign as wrongfulness indicates the inability to apply law analogy, that is, precludes the possibility of bringing a person to administrative liability, if the act committed is not directly enshrined in administrative law.
 • Документ
  The influence of political parties on the development of civil society and the state
  (Editorial Primmate S. A. S., 2020) Розумейко, Дмитро Олексійович; Розумейко, Д. О.; Розумейко, Дмитрий Алексеевич; Rozumeiko, Dmytro O.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Жебровская, Кристина Артаковна; Zhebrovska, Krystyna A.; Суща, Ліна Миколаївна; Суща, Л. М.; Сущая, Лина Николаевна; Sushcha, Lina M.; Килимник, Юлія Анатоліївна; Килимник, Ю. А.; Килимник, Юлия Анатольевна; Kylymnyk, Yuliia A.
  The article examines the influence of political parties as an association of citizens on the emergence of civil society and the development of the state. The object of the study is to determine the political and legal significance of political parties as subjects of relations and their influence on the development of civil society and the state. The following methodological principles and methods were used as a basis for the study: the principle of historicism; the principle of systematicity; logical-theoretical method; structural and functional methods help to determine the nature of the influence of parties on the development of civil society; sociological methods (information analysis method, observation method) The purpose of this article is to determine the influence of political parties on the emergence of civil society and the state. It is stated that multiparty characterization is a characteristic of a democratic society, which is characterized by the institutionalized pluralism of political interests and where it is a practical realization of the basic political freedoms of citizens. The definition of the party, in addition to purely theoretical, has a practical character. After all, the presence in a particular organization of the features of the "party" depends on its respective legal status, its rights and obligations, a special functional position in the state mechanism. The authors conclude that the main institutional form of citizens' associations, which ensures the formation of their political will, as well as the expression of political will of different social groups in state bodies, are political parties, which is enshrined in the Constitution, laws and other normative - legal acts.
 • Документ
  International legal standards of human rights: general principles
  (Одеса : Гельветика, 2021) Zhebrovska, Krystyna A.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Zhebrovska, K. A.; Riaboshapchenko Anastasiia O.; Riaboshapchenko A. O.; Рябошапченко Анастасія Олександрівна; Рябошапченко А. О.
  Міжнародні стандарти прав і свобод людини можна розглядати як загальновизнані положення міжнародних актів обов’язкового та рекомендаційного характеру, а також принципи міжнародного права, що закріплюють фундаментальні права особистості, які мають визначальне значення для захисту людини від незаконних і необґрунтованих дій із боку держави, посадових та інших осіб, порушують або обмежують ці права, а також виконують функцію орієнтира для усіх держав у регламентації та забезпеченні прав своїх громадян. Основи міжнародно-правових стандартів прав людини продовжують розвиватися одночасно із процесом формування нових правових систем, які декларують у своїх конституціях ідеї верховенства права та поваги до прав людини.Міжнародно-правові акти в галузі прав людини розглядають як міжнародні стандарти, оскільки вони розробляються на підставі звичаєвих норм, що сформувалися внаслідок визнання державами юридичної сили правил поведінки, проголошених Генеральною Асамблеєю ООН у вигляді декларацій чи рекомендацій.Міжнародні стандарти у галузі прав людини – це загальновизнані міжнародно-правові норми, які закріплюють на загальнолюдському рівні статус особистості і встановлюють перелік основоположних прав і свобод, обов’язок держав їх дотримуватися, а також межі можливого або припустимого їх обмеження.Міжнародні cтaндaрти прав і свобод людини закріплені в міжнародних угодax, конвенціях і пaктax, що базуються на вcecвітньому досвіді та втілюють cучacні потреби, тенденції соціального прогресу.В основу міжнародних стандартів із прав людини покладені такі загальновизнані принципи, як: повага суверенітету держави; неприпустимість втручання у внутрішні справи держави; самоврядування народів і націй; рівноправність всіх людей і заборона дискримінації; рівність прав і можливостей чоловіків та жінок; дотримання прав людини навіть за умови збройних конфліктів і відповідальність за злочинні порушення прав людини. Значення наведених принципів полягає у тому, що вони є основою розроблення прав людини та їх закріплення у національному законодавстві, а також є критерієм законності діяльності держави у сфері прав людини.Міжнародні стандарти у сфері прав людини склалися поступово. Спочатку були закріплені лише політичні права, потім – економічні та соціальні. Саме вони і були конкретизовані у національному законодавстві держав, однак кожна держава повинна не лише привести своє законодавство у відповідність зі взятими на себе міжнародними зобов’язаннями, а й вчиняти певні дії та створювати реальні умови для гарантування і здійснення прав.Основу міжнародних стандартів у сфері прав людини становлять норми природного права, що включає ідеали свободи, справедливості та рівності перед законом. Ці норми закріпляються правовою системою кожної держави.
 • Документ
  Історія дипломатії : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Гельветика, 2021) Бігняк, О. В.; Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, А. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  Видання визначає обсяг знань, які повинен опанувати здобувач вищої освіти відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього правознавця з дисципліни «Історія дипломатії», послідовність опанування навчальним матеріалом дисципліни з урахуванням міждисциплінарних зв’язків, методичні рекомендації щодо проведення практичних занять, завдання для самостійної роботи, складові оцінювання знань здобувачів вищої освіти, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник розрахований на здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників вищих юридичних навчальних закладів.
 • Документ
  Основи міжнародно-правових стандартів прав людини : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2019) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Акіменко, Ю. Ю.; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, О. О.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Дронов, В. Ю.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Федорова, Т. С.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні питання міжнародно-правових стандартів прав людини, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до заліку. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 1 курсу денної та заочної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  Теорія міжнародного права : навчально-методичний посібник
  (Херсон : Гельветика, 2020) Бігняк, Олександр Валентинович; Bihniak, Oleksandr V.; Бігняк, О. В.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Hrushko, Malvina V.; Грушко, М. В.; Мануїлова, К. В.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Manuilova, Kateryna V.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Гриб, Г. М.; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Hanna M.; Жебровська, К. А.; Жебровська, Кристина Артаківна; Zhebrovska, Krystyna A.; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання міжнародного публічного права, розкрито зміст тематики дисципліни з посиланнями на літературу та наведений перелік питань до іспиту. Навчально-методичний посібник призначений для студентів 2 курсу денної форми навчання Національного університету «Одеська юридична академія».
 • Документ
  General principles and concept of international legal standards of human rights
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Zhebrovska, Krystyna A.; Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Жебровская, Кристина Артаковна; Riaboshapchenko, Anastasiia; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Рябошапченко, А. О.; Рябошапченко, Анастасия Александровна; Рябошапченко, А. А.; ЖебровськаК. А. , А. О.Рябошапченко
 • Документ
  Застосування норм міжнародного права національними судовими органами
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровська, К. А.; Жебровская, Кристина Артакивна; Zhebrovska, Krystyna A.
 • Документ
  Європейські правові цінності як орієнтир реформування правової системи України
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Жебровська, Кристина Артаківна; Жебровская, Кристина Артаковна; Zhebrovska, Krystyna A.
 • Документ
  Правовые ценности в незападной правовой традиции
  (Одеса : Юридична література, 2016-05-20) Жебровская, К. А.; Zhebrovskaia, K. A.
 • Документ
  Правові цінності у взаємодії правових систем
  (2017-03-24) Жебровська, Кристина Артаківна
  Дисертація присвячена розкриттю змісту, природи і специфіки правових цінностей у контексті взаємодії правових систем. Обґрунтовано співвідношення універсальних та релятивних правових цінностей як загальне й особливе. З одного боку, універсальна концепція правових цінностей створює єдині правові стандарти, стимулює сприйняття і запозичення певних традицій, з іншого, пов’язана з прагненням до насадження єдиних стандартів правових цінностей для всіх цивілізацій, що веде до формування негативного ставлення до універсальних правових цінностей. Діалог правових систем розглянуто як засіб запобігання конфліктів та зіткнень у міжцивілізаційній взаємодії. Чинники, які впливають на процес діалогу правових систем, мають як позитивний, так і негативний характер, головним серед яких визначено процес глобалізації, що опосередковує розвиток усіх сфер буття людини. Здійснено аналіз основних європейських правових цінностей як орієнтирів реформування правової системи України, які набули нормативного закріплення в основоположних нормативно-правових актах Ради Європи та Європейського Союзу. Ці правові цінності трансформовано у правових системах європейських країн. Охарактеризовано дуалізм європейських правових цінностей відповідно до концепцій універсалізму та релятивізму, на основі чого можна говорити про поєднання універсальності та релятивності правових цінностей: по-перше, європейські правові цінності становлять основу для формування універсальних правових цінностей, що відображено у нормативно-правових актах універсального характеру; по‑друге, європейські правові цінності відображають особливості історичного, політичного, культурного, економічного розвитку європейської цивілізації, а також специфіку і зміст європейських правових традицій, що вказує на їх релятивістський характер. Виявлено можливості адаптації та гармонізації європейських правових цінностей у процесі реформування правової системи України. Головними проблемами на цьому шляху є особливості правозастосувальної практики та рівень правової культури та правової свідомості.