23.00.01

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 3 з 3
 • Документ
  Концепт "громадянське суспільство" в історії та теорії політичної думки
  (2002) Узун, Юлія Вадимівна; Узун, Юлия Вадимовна; Uzun, Yulia V.; Гребеннік Геннадій Петрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія та історія політичної науки. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2002. Дисертація присвячена дослідженню концепту "громадянське суспільство" в історії та теорії політичної думки. Аналізується світова теоретична традиція, пов'язана з розробкою ідеї громадянського суспільства. Розкривається сутність ідеї громадянського суспільства, особливості його концептуалізації на етапах суспільно-історичного розвитку. Обгрунтовано соціокультурні особливості розвитку концепту "громадянське суспільство". Пропонуються критерії типології феноменів. Громадянське суспільство розглядається з двох позицій: як феномен - завжди існуюча сфера зіткнення загального та особистого; а також як концепт, що відбиває ідеал суспільного розвитку. Запропоновано практичні рекомендації щодо стратегії розвитку громадянського суспільства в Україні.
 • Документ
  Альтернативні концепції державності в політичній думці української міжвоєнної еміграції в Європі
  (2002) Мошак, Олена Володимирівна; Мошак, Елена Владимировна; Moshak, Olena V.; Шелест Дмитро Сергійович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія і історія політичної науки. Одеська національна юридична академія. Одеса, 2002. В дисертації аналізуються особливості формування політичної думки української міжвоєнної еміграції в Європі, вплив на цей процес новітніх політичних ідеологій. Обгрунтувавши систематизацію політичних поглядів носіїв ідеї державності, автор звертається до визначення особливих та загальних рис запропонованих моделей державного будівництва. В роботі здійснюється порівняльний аналіз концепцій української державності через призму бачення представниками різних ідеологічних напрямків форми майбутньої держави, джерел та сутності розподілу влади. Досліджується зміст пропозицій щодо подолання причин бездержавності української нації, зокрема, ліквідації внутрішніх слабкостей українського визвольного руху.
 • Документ
  Теорії демократії в сучасній американській політичній науці
  (2000) Грозіцька, Тетяна Юліївна; Грозицкая, Татьяна Юлиевна; Grozitska, Tetyana Yu.; Ануфрієп Лев Олександрович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 - теорія та історія політичної науки. Одеська національна юридична академія, Одеса, 2000. У дисертації на основі аналізу оригінальних праць американських дослідників розглядається становлення і розвиток теорій демократії в політичній науці СІЛА у XX ст. Зазначається, що формування нових підходів щодо вивчення демократії було обумовлене кризою класичної теорії демократії на межі ХІХ-ХХ ст. Обґрунтовується необхідність перегляду існуючих оцінок та класифікації американських теорій демократії. Пропонується авторська класифікація зазначених теорій. Робиться спроба реконструювати концептуальну модель демократії, яка б слугувала проекцією універсальної теорії демократії. Дається низка рекомендацій щодо можливостей застосування доробку американської політичної науки в політичній практиці України.