Войтович Павло Петрович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Міжнародний цивільний процес : методичні вказівки
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Войтович, Павло Петрович
  Методичні вказівки висвітлюють основі теоретичні питання до міжнародної підсудності з цивільних справ, цивільного процесуального становища іноземців, осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб іноземних держав, щодо судових доказів у справах з іноземним елементом порядку встановлення змісту іноземного закону, що підлягає застосуванню щодо іноземних доручень, визнання та виконання іноземних судових рішень в галузі приватного права. Методичні вказівки містять тестові завдання та практичні задачі, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосування норм, які регулюють приватно-правові відносини, ускладнені іноземним елементом, а також національного законодавства під час практичної роботи. зокрема у сфері цивільного, господарського, трудового та ін. галузей приватно права у питаннях, що стосуються іноземного елемента. Вказівки призначені для здобувачів вищої освіти денної та заочний форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Міжнародний комерційний арбітраж : методичні вказівки
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Войтович, Павло Петрович
 • Документ
  Міжнародні контракти : методичні вказівки
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Войтович, Павло Петрович
 • Документ
  Міжнародне публічне та приватне право сучасності : навчально-методичний посібник
  (Львів : Видавець Кошовий Б.-П. О., 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Войтович, Павло Петрович; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних галузей міжнародного права, розкриваються основні аспекти теорії та практики міжнародно-правового регулювання відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, а також щодо імплементації міжнародно-правових зобов’язань України в національний правопорядок; зокрема приділена увага міжнародно-правовим стандартам і конституційному законодавству України про правовий статус індивіда, висвітлюється релевантність Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. та практики Європейського суду з прав людини для правової системи України. Містить рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до ЕДКІ з дисциплін «Міжнародне право» та «Міжнародне приватне право» за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  International private law as the «right to choose» in action
  (Одеса : Фенікс, 2019) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.; Voitovych, Pavel Petrovich
 • Документ
  До питання щодо формування та реалізації державної політики щодо доступу до правової інформації
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Міжнародне право та євроінтеграційні перспективи України: сучасні виклики : колективна монографія
  (Одеса : Фенікс, 2023) Бехруз, Хашматулла Набієвич; Бехруз, Х. Н.; Bekhruz, Khashmatulla N.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, М. Р.; Arakelian, Minas R.; Андрейченко, Світлана Сергіївна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, С. С.; Мануїлова, Катерина Вікторівна; Мануїлова, К. В.; Manuilova, Kateryna V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Fedorova, Tetiana S.; Харитонов, Роман Феліксович; Kharytonov, Roman F.; Дронов, Владислав Юрійович; Dronov, Vladyslav Yu.; Войтович, Павло Петрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Hryb, Anna M.; Гребенюк, Дмитро Олегович; Hrebeniuk, Dmytro O.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Жебровська, Кристина Артаківна; Riaboshapchenko, Anastasiia O.; Рябошапченко, Анастасія Олександрівна; Bozkurt, Kutluhan; Кутлуган, Бозкурт; Акіменко, Юлія Юріївна; Akimenko, Yuliia Yu.; Бєлогубова, Оксана Олександрівна; Bielohubova, Oksana O.; Цибульська, Ольга Юріївна; Tsybulska, Olha Yu.
 • Документ
  Право вибору держави як реалізація свободи волі людини і концепція людського розвитку
  (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2022) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Civilized state policy in the era of global transformations
  (Одеса : Фенікс, 2023) Voitovych, Pavlo P.; Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.
 • Документ
  Методика викладання міжнародного приватного права : методичні вказівки
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.; Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Права людини у зовнішній політиці держави за концепцією людського розвитку
  (Одеса, 2022) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Войтович, Павел Петрович; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Зовнішня політика як результат прийнятих рішень
  (ВД "Гельветика", 2019) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Войтович, Павел Петрович; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Держава VS людина: хто здійснює вибір на міжнародній арені (філософсько-правовий вимір)
  (Одеса: Гельветика, 2020) Войтович, Павло Петрович
  У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз взаємовідносин держави та суспільства в контексті дослідницьких підходів. Автором зазначено, що саме людина є джерелом і носієм усієї правової реальності. Вибір держави має формуватися з урахуванням безлічі аспектів внутрішнього і зовнішнього характеру.
 • Документ
  Особистість як основа освітнього процесу в умовах глобальних трансформацій
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Цивілізована політика держави в епоху глобальних трансформацій
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Voitovych, Pavlo P.
 • Документ
  Чи є зовнішня політика вибором?
  (ПП "Фенікс", 2019) Войтович, П. П.; Войтович, Павло Петрович; Войтович, Павел Петрович; Voitovich, Pavlo P.
 • Документ
  Вибір є і вибору немає: зовнішня політика заради людей?
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Войтович, П. П.
 • Документ
  Objects of intellectual property rights created by artificial intelligence: international legal regulation
  (Universidad del Zulia, 2021) Войтович, Павло Петрович; Войтович, П. П.; Войтович, Павел Петрович; Voitovych, Pavlo P.; Бондаренко, Катерина Вікторівна; Бондаренко, К. В.; Бондаренко, Екатерина Викторовна; Bondarenko, Kateryna V.; Еннан, Руслан Євгенович; Еннан, Р. Є.; Эннан, Руслан Евгеньевич; Ennan, Ruslan Ye.; Гавловська, Аліна Олександрівна; Гавловська, А. О.; Гавловская, Алина Александровна; Havlovska, Alina O.; Shliienko, Vladyslav; Шлієнко, Владислав
  In modern conditions of development of public relations, the creation of objects of intellectual property rights by artificial intelligence is becoming more widespread. With this in mind, it is important to analyse the international legal experience of regulating the use of artificial intelligence as the author of intellectual property, to further borrow it for domestic laws, as well as to pay attention to problematic aspects of such regulation and make proposals to resolve inconsistencies. The study clarifies the international legal regulation of intellectual property rights created by artificial intelligence, as well as analyses the problematic issues of regulation of artificial intelligence by international law and the features of such regulation in Ukraine and presents positions on the development of artificial intelligence systems and prospects, as well as the prospects for its impact on world society.
 • Документ
  The concept and typology of political parties and party systems.
  (ВД "Гельветика", 2021) Martsikhiv, Kh. R.; Voitovych, V. Yu.; Марціхів, Х. Р.; Войтович, В. Ю.
  Для сучасних держав роль політичних партій в організації державної влади є надзвичайно важливою темою, оскільки вони є основою належного функціонування якісної системи державного управління. Вони відіграють важливу роль у навчанні та просуванні кадрів у державній політиці, для чого вони є специфічним соціальним ліфтом. Тому вирішення проблем функціонування політичних партій в організації державної влади є, на нашу думку, доцільним питанням для тих країн, які будують демократію. Ретельне вивчення особливостей політичних партій є надзвичайно важливим для розуміння загальних тенденцій політичного процесу. Тому у статті розглянуто питання, пов’язані з визначенням сутності поняття «політична партія», також досліджено, що таке партійна система, її типологія та чинники, що впливають на її встановлення. Проаналізовано процес становлення теорії політичних партій та партійних систем. З’ясовано, що найуживанішим критерієм класифікації партійних систем є кількість партій, які змагаються, що вимірюється показником ефективної кількості партій. Визначено характеристики сучасних політичних партій, їхні функції в політичному процесі. Розгля нуто проблеми функціонування політичних партій, оскільки існування та діяльність політичних пар тій більшості сучасних держав є загальновизнаною нормою та трактується як невіід’ємний атрибут демократичного способу здійснення державного управління. Зроблено висновок, що все частіше політичні партії беруть участь у процесі прийняття рішень на всіх рівнях. Встановлено, що специфікою реалізації державної політики та метою соціального партнерства у світовій практиці є партнерство політичних партій та органів державної влади. Підтверджено, що співпраця державних установ та політичних пар тій для вирішення конкретних питань у світлі громадської думки є звичайною практикою демократичного політичного процесу.
 • Документ
  Вибір держави як актора світової політики
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Войтович, Павло Петрович