Кузьмін Едуард Едуардович

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 39
 • Документ
  Changing criminal legislation during a state of emergency
  (Одеса : ПРЦ НАПрН України, 2022) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  A few thoughts on ‘internationality’ of Ukrainian Criminal Law
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  Кримінальне право України. Загальна частина : тексти лекцій : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Астропрінт, 2022) Берш, Анастасія Яківна; Кедик, Вероніка Петрівна; Кузьмін, Едуард Едуардович; Мирошниченко, Наталія Анатоліївна; Стрельцов, Євген Львович; Тавлуй, Олена Вікторівна; Шостак, Олена Миколаївна
  Тексти лекцій із Загальної частини кримінального права будуть сприяти вивченню навчального курсу, розвитку науково-практичних здібностей, набуттю здобувачами вищої освіти необхідного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, згідно з вимогами освітньої програми бакалавра за спеціальністю «Право». Наявність таких знань надасть змогу молодим юристам якісно працювати в органах прокуратури, судових та правоохоронних органах, органах адвокатури тощо. Тексти лекцій розраховані для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».
 • Документ
  Кримінальне право України. Загальна частина : практичні заняття : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Астропринт, 2022) Берш, Анастасія Яківна; Кедик, Вероніка Петрівна; Кузьмін, Едуард Едуардович; Мирошниченко, Наталія Анатоліївна; Стрельцов, Євген Львович; Тавлуй, Олена Вікторівна; Шостак, Олена Миколаївна
  Посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом, із Загальної частини кримінального права. Він допоможе студентам у стислий термін за допомогою викладача та самостійно отримати знання та практичні навички, які дозволять їм правильно застосовувати кримінальний закон у правоохоронній практиці та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення. Призначено для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».
 • Документ
  Проблема єдності термінології в дослідженнях конвенційних злочинів:постановка питання
  (ВД "Гельветика", 2018) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.; Kuzmin, Eduard Eduardovych
 • Документ
  До дискусії щодо визначення родового об’єкта злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
  (ВД "Гельветика", 2019) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.; Kuzmin, Eduard Eduardovych
 • Документ
  Open Access, cOAlition S & ‘Plan S’: що, для чого, для кого …?
  (ВД "Гельветика", 2019) Іванійчук, Таїсія Юріївна; Іванійчук, Т. Ю.; Иванийчук, Таисия Юрьевна; Ivaniichuk, Taisiia Yu.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  До питання про кваліфікацію масових заворушень в окремих зарубіжних країнах: деякі попередні роздуми
  (Одеса, 2018) Кузьмін, Е. Е.
  В статті розглядаються актуальні питання про кваліфікацію масових заворушень в окремих зарубіжних країнах , проводяться деякі попередні роздуми.
 • Документ
  A scientific conclusion: a methodology for the preparation
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ye. L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.; Kuzmin, E. E.
 • Документ
  «Нескладно про складне», або деякі ремарки щодо кваліфікації військових злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань
  (Юридична література, 2019) Кузьмін, Е. Е.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  The general part of the Criminal Code of Ukraine: a brief overview of the new wartime amendments
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  Права людини в умовах кризи або криза прав людини: окремі проміжні рефлексії щодо порушення прав людини під час глобальної пандемії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  The evolving idea of “health” in the legal landscape: an attempt to identify critical aspects
  (Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, 2021) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Стрельцова, Євдокія Джонівна; Стрельцова, Є. Д.; Стрельцова, Евдокия Джоновна; Streltsova, Yevdokiia D.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
  The aim: The overall purpose of the research is to shed light on the evolving understanding of the concept of “health” in the legal field, attempting to identify its critical aspects. Materials and methods: The study constitutes a comprehensive analysis of a large number of scholarly publications and international legal provisions through the prism of the principles of concreteness and objectivity, coupled with methodological pluralism, including both philosophical, general scientific, theoretical, general, and special legal research methods. Conclusions: Considering the evolving idea of “health” in the legal landscape, it is noted that, in the current context, “health” should be perceived both as an individual and a collective feature, as well as the substance, legal right, and a state’s obligation.
 • Документ
  Щодо пошуку місця «міжнародних злочинів» у законодавстві України про кримінальну відповідальність
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Kuzmin, Eduard E.
  В контексті існуючої взаємодії між «міжнародною» та «національною» сферами, а також їх «перетину», зроблено певну спробу встановити місце «міжнародних злочинів» у національному кримінальному законодавстві України. Визначено та охарактеризовано низку ключових проблем, що виникають під час відповідного процесу.
 • Документ
  On Medical Professionals and Criminal Liability: A Dark Side of Good Intentions
  (Warsaw : «Aluna Publishing», 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen; Streltsov, Yevgen L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
  Introduction: The study is devoted to the complex legal analysis of the crucial issues of criminal liability of medical professionals, including the problem of the definition of the socalled "medical crimes" and liability for such acts. The aim: The objective of the study is to examine unlawful acts of medical professionals, their legal estimation and regulation, ways for improvement. Materials and methods: The study is based on the analysis of scholarly researches, legislation, judicial practice and statistics. Philosophical, general scientific, theoretical and legal methods provided the methodological basis of this research. Conclusions: An attempt is made to identify the essence of the so-called ‘medicalcrimes’ content, alongside with the liability for them. Making reference to overseas experience, the recommendations to improve the criminal legislation are developed.
 • Документ
  Завдання кримінального законодавства: українські реалії та зарубіжний досвід
  (Одеса : Гельветика, 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.; Кузьмін, Е. Е.
  Кримінальне законодавство, незалежно від того, в якій формі воно існує (кодифікований нормативно-правовий акт чи низка законів, які передбачають кримінальну відповідальність), завжди має (повинно мати) цілий ряд основних інститутів, які, по суті, визначають зміст, характеристики, ознаки такого законодавства. Причому, по-перше, наявність таких інститутів є обов’язково необхідною, а по-друге, для більш реальної оцінки саме змісту цього законодавства вони повинні бути закріплені в законодавчому визначенні. Одним із таких основних інститутів є завдання кримінального законодавства, тобто те, що призначене для виконання під час застосування саме цього законодавства. Українське кримінальне законодавство протягом ХХ–ХХІ сторіч мало три КК (1922, 1927 і 1960 років) і КК 2001 року, який діє зараз. Усі вони мали і мають визначення таких завдань. Причому вони мають як спільні ознаки, так і ознаки, які відрізняються. Це виглядає природно, тому що завдання КК на кожному етапі розвитку державності багато в чому є «похідними» від тих загальних політичних, соціально-економічних, правових та інших процесів, які відбуваються на кожному конкретному етапі розвитку державності. Дослідження, які проводяться із цього приводу, можливо розділити на два основні напрямки. Перший – це дослідження вітчизняного досвіду, сучасного стану кримінального законодавства та розроблення відповідних проектів законодавства та необхідних рекомендацій. Другий напрямок – проведення порівняльно-правових досліджень, які повинні надати можливість вивчення досвіду зарубіжних країн щодо завдань кримінального законодавства. Здійснення дослідження саме в порівняльно-правовому напрямку дає змогу сформулювати низку положень. Перше, яке є більш формальним, пов’язане з тим, що країни, кримінальне законодавство яких аналізувалось, можливо розділити на дві загальні групи: де визначення завдань такого законодавства є і де його немає. У свою чергу, в тих країнах, де таке визначення існує, воно має вираз у двох видах: більш широке і менш широке, тобто більш стисле. Аналіз визначень завдань кримінального законодавства, що існують, дозволяє відзначити, що традиційним у них є визначення об’єктів охорони кримінального законодавства. У той же час, відносно впливу його застосування на конкретну особу (групу осіб, населення), слід констатувати, що тут є розбіжності термінологічного та змістовного характеру. Ще один, більш загальний висновок полягає в тому, що завдання кримінального законодавства повинно надавати можливість реалізації двом основним положенням. По-перше, воно повинно «оприлюднювати» для всіх положення про те, для чого існує в державі кримінальне законодавство, яке завдання має держава, приймаючи відповідне законодавство. По-друге, закріплення та проголошення завдання кримінального законодавства дає змогу його виконання під час практичного застосування.
 • Документ
  Щодо запровадження «міжнародних злочинів» у національне кримінальне законодавство
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.
 • Документ
  Criminal Law of Ukraine (Punishment and Other Criminal Measures: National Approach) : Training Manual
  (Odesa : Helvetica, 2020) Стрельцов, Євген Львович; Streltsov, Yevhen L.; Стрельцов, Є. Л.; Туляков, Вячеслав Олексійович; Tulyakov, Viacheslav O.; Туляков, В. О.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Kuzmin, Eduard E.; Кузьмін, Е. Е.
  Criminal Law of Ukraine on punishment and other criminal measures is analysed in this training manual as a Part of scientific and educational project on formatting the academic background and training bachelors of law in English. The set of training sessions and basic ideas on Fundamentals of Punishment and other coercive measures in Ukraine in comparison with ECHR practice and modem Criminal Law concepts is given. The training manual was prepared under auspices of Fundamental scientific research "Euro integrational criminal-legal policy of Ukraine” No 0118U003677 and would be helpful for scholars in the field of comparative Criminal Justice, Future judges, detectives, investigators, prosecutors and members of the Bar.
 • Документ
  Деякі міркування щодо «міжнародних злочинів» та протидії їхньому розслідуванню шляхом використання соціальних мереж
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.; Ткачук, Богдан Павлович; Ткачук, Б. П.; Ткачук, Богдан Павлович; Tkachuk, Bohdan P.
 • Документ
  Кваліфікація неміжнародних збройних конфліктів у міжнародному гуманітарному праві: зарубіжний досвід
  (Одеса : Юридична література, 2018-05-05) Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard Eduardovych
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. Дисертація присвячена комплексному правовому аналізу кваліфікації неміжнародних збройних конфліктів у МГП. Проаналізовано теоретичні засади кваліфікації неміжнародних збройних конфліктів у МГП. Розкрито правову природу та змістовні характеристики поняття «збройний конфлікт». Визначено місце поняття «неміжнародний збройний конфлікт» у межах існуючого у системі МГП історично сформованого правового розподілу між міжнародними та неміжнародними збройними конфліктами. Виявлено сучасні тенденції кваліфікації неміжнародних збройних конфліктів. Досліджено еволюцію міжнародно-правової регламентації неміжнародних збройних конфліктів та сформовано періодизацію становлення та розвитку міжнародно-правової регламентації неміжнародних збройних конфліктів. Охарактеризовано сучасні реалії кваліфікації неміжнародних збройних конфліктів у МГП. Надано правову оцінку іноземного втручання у неміжнародні збройні конфлікти та визначено роль політичного впливу під час кваліфікації неміжнародних збройних конфліктів.