Музика Вікторія Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 14 з 14
 • Документ
  До питання осмислення університетської видавничої діяльності як складової екосистеми закладу вищої освіти
  (ВД "Гельветика", 2019) Зубченко, Надія Ігорівна; Зубченко, Надежда Игоревна; Zubchenko, Nadiia I.; Музика, Вікторія Василівна; Музика, В. В.; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriia V.; Вацлавський, Юрій Вікторович; Vatslavskyi Yurii V.
 • Документ
  Using artificial intelligence in justice system and the main challenges to human rights realization
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Музика, Вікторія Василівна; Музика, В. В.; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriia V.; Muzyka, V. V.
 • Документ
  До питання про відсутність поняття «критична інфраструктура» в міжнародному праві
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Музика, Вікторія Василівна; Muzyka, Viktoriia V.; Музика, В. В.
 • Документ
  Проблема атрибуцій кібератак проти об’єктів критичної інфраструктури та шляхи її вирішення в міжнародному праві
  (Одеса : Гельветика, 2020) Музика, Вікторія Василівна; Музика, В. В.; Muzyka, Viktoriia V.; Muzyka, V. V.
  У статті досліджено проблему атрибуції кібератак у міжнародному праві. Встановлено, що неможливість присвоєння державі поведінки приватних осіб зумовлена високим порогом тесту ефективного контролю. Отже, аналізується пропозиція щодо створення міжнародного механізму за прикладом МАГАТЕ, який би займався питаннями технічної атрибуції для подальшого встановлення правової атрибуції і відповідальності в межах міжнародного права. Лише такі висновки незалежного міжнародного механізму зможуть задовольнити вимоги ефективного контролю та поводження з приватними особами як з агентами держави. Це зумовлено тим, що в більшості звітів щодо технічної атрибуції наявні докази використання державної інфраструктури, а також взаємодії хакерів та хакерських груп з державними органами. У статті також розглянуті запропоновані моделі цього міжнародного механізму. З одного боку, пропонується такий міжнародний механізм, який би здійснював технічну атрибуцію на підставі взаємодії державних та недержавних акторів, з іншого боку, приватний сектор пропонує створити механізм, який би передбачав виключно консультації та отримання інформації від держав. Тому виключається членство держав, а інформація, яка надана ними, не буде обов’язковою для врахування у випадку сумнівів щодо достовірності даних. Ця пропозиція зумовлена тим, що, на думку приватного сектору, держави спробують втрутитися в процес технічної атрибуції через свої політичні мотиви або намагатимуться досягти рішення щодо відсіювання розслідування кібератаки, до якої вони або їхні союзники причетні. Автор доходить висновку про доцільність створення міжнародного механізму, який не передбачає повне виключення представників держави. Це пояснюється тим, що не лише технічні, а й політичні індикатори повинні бути враховані. Такий підхід знаходить підтримку серед усіх зацікавлених сторін через те, що технічні дані можуть бути скомпрометовані. Крім того, в розпорядженні державних агентів зазвичай знаходиться важлива інформація щодо конкретної кібератаки та контексту, в якому вона була здійснена. Не менш важливо й те, що міжнародна спільнота навряд чи погодиться на створення міжнародного механізму з представників приватного сектору, висновки якого потенційно можуть стати доказами у встановленні відповідальності держав. Як наслідок, вирішення проблеми зі встановленням атрибуції буде відкладено на невизначений час.
 • Документ
  Міжнародне гуманітарне право: навчально-методичний посібник
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Грушко, М. В.; Музика, В. В.; Федорова, Т. С.; Владишевська, В. В.
  У навчально-методичному посібнику викладено основні теоретичні питання міжнародного гуманітарного права, розкрито зміст основних інститутів міжнародного гуманітарного права з посиланнями на міжнародно-правові акти та рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, що сприяє поглибленню знань, ефективному застосуванню норм міжнародного гуманітарного права та національного законодавства під час практичної роботи, зокрема у сфері охорони прав і свобод цивільного населення під час збройних конфліктів, поводження з військовополоненими, діяльності МіжнародногоРуху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця, питання відповідальності за порушення норм міжнародногогуманітарного права. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Право зовнішніх зносин : навч.- метод. посібник
  (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Бєлогубова, О. О.; Мануїлова, К. В.; Музика, В. В.
  У навчально-методичному посібнику викладені основні теоретичні питання права зовнішніх зносин, розкрито зміст основних інститутів та підгалузей права зовнішніх зносин з посиланням на міжнародно-правові акти та рекомендовану літературу. Навчально-методичний посібник містить тестові завдання та практичні задачі, що сприяє глибокому засвоєнню знань, ефективному застосуванню норм права зовнішніх зносин та національного законодавства під час практичної роботи, зокрема у сфері прав і свобод людини і громадянина. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання закладів вищої освіти.
 • Документ
  Малі кроки на шляху до великих цілей
  (Одеса, 2021) Музика, Вікторія Василівна; Музика, В. В.; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriia V.
 • Документ
  Атрибуція кібератак проти об’єктів критичної інфраструктури: визначення основних проблем та шляхів їх вирішення
  (Одеса, 2021) Музика, Вікторія Василівна
  Дисертація є першим в українській юридичній науці спеціальним комплексним дослідженням атрибуції кібератак проти об’єктів критичної інфраструктури. У роботі представлено низку авторських ідей та висновків, які характеризуються науковою новизною.
 • Документ
  Особливості атрибуції порушень прав людини, що пов’язані зі зміною клімату
  (Одеса: Фенікс, 2019) Музика, Вікторія Василівна; Музика, В. В.; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriia V.
  В статті аналізуються складнощі, які виникають при виявленні та встановленні наслідків зміни клімату, що мають негативний вплив на реалізацію прав людини. Особлива увага приділяється ролі науки в цілях атрибуції та статистичним методам, що використовуються в межах процесів встановлення та виявлення Міжурядової групи експертів зі зміни клімату та науки імовірнісної атрибуції подій.
 • Документ
  Public attribution of cyber-attacks: towards a new approach in international law
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Muzyka, Viktoriia V.; Музика, Вікторія Василівна; Музика, В. В.; Музыка, Виктория Васильевна
 • Документ
  Зміни клімату та захист культурних прав корінних народів Арктики
  (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2018-11-24) Музика, Вікторія Василівна; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriya V.
 • Документ
  Vivo: connect, share, discover
  (2018-10-26) Музика, Вікторія Василівна; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriya V.
 • Документ
  Можливості використання дослідниками інструментів Altmetrics
  (2018-11-09) Музика, Вікторія Василівна; Музыка, Виктория Васильевна; Muzyka, Viktoriya V.