Лесневська Катерина Вікторівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 7 з 7
 • Документ
  Виклики у викладанні та вивченні сучасної юридичної англійської мови
  (Одеса : Юридика, 2023) Лесневська Катерина Вікторівна
 • Документ
  Phrasal verbs usage and their ukrainian translation in English legal discourse
  (ВД "Гельветика", 2019) Lesnevska, Kateryna; Lesnevska, Kateryna V.; Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневська, К. В.; Лесневская, Екатерина Викторовна
 • Документ
  Figurative constituents of the concept color in spanish and ukrainian (based on fiction texts)
  (ПП "Фенікс", 2018) Lesnevskaya, Ekaterina; Lesnevskaya, E.; Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневська, К. В.
  У статті наведені результати порівняльного аналізу образних характеристик колоронімів як елементів концептуально- го світогляду іспанців та українців. У зв’язку з цим розглянуто наступні теми: (1) концепт КОЛІР як крос-об’єкт концептології, мовної культури та дискурсу; (2) колороніми як елементи концептуального світогляду іспанців і українців; (3) етноспецифічні образні складові кольорових субконцептів negro/чорний, blanco/білий, rojo/.червоний, azul/синій, verde/зелений, amarillo/жовтий іспанською та українською мовами в художньому тексті. Корпус дослідження сформовано з використанням методу суцільної вибірки з багатожанрової прози сучасних іспаномовних (Карлос Руїс Сафон, Каміло Хосе Села, Габрієль Гарсія Маркес) та україномовними (Юрій Андрухович, Любко Дереш, Оксана Забужко) письменника- ми. Спільним для двох лінгвокультур є використання колороніму negro/чорний в індивідуально-авторських картинах світу для опису людської крові та її змінених станів. Кольорові контрастні пари negro/чорний vs. blanco/білий, що характеризують образний чинник таких концептів, як НОЧЬ, СМЕРТЬ та ОЧІ, є також спільними для іспаномовних та українських письменників, незважаючи на неблизько спорідненість двох мов і культур, тоді як символіка колороніму azul/синій є контрастною в досліджуваних художніх дискурсах: в іспаномовних текстах колоронім синій використується письменниками у формі метафоричних образів-концептів СМЕРТЬ і САМОТНІСТЬ, а в українській лінгвокультурі – концептів ГНІВ, НАПРУГА, ХВОРОБА.
 • Документ
  Das deutsche Strafrecht. Teil 1 : Vorlesungskurs in deutscher Sprache
  (Odessa : Phönix, 2021) Tomchakovska, Yu.; Lesnevska, K.; Varetska, O.; Hryshko, V.
  Dieses Lernprogramm ist für Aspiranten der Fachrichtung Rechtwissenschaften, die Deutsch in der Berufskommunikation stu- dieren, ausgearbeitet. Die Studierende sollen Grundkenntnisse in dem Rechtsgebiet „Das deutsche Strafrecht“ erwerben. Dieser Kurs befasst sich mit dem Allgemeinen Teil des Straf- rechts. Im Gegensatz zum Besonderen Teil des Strafrechts, in wel- chem die einzelnen Straftatbestände aufgeführt sind, enthält der All- gemeine Teil Regeln, die für alle Straftaten gleichermaßen gelten. Das vorliegende Lehrwerk besteht aus fünf Themen und be- schäftigt sich mit folgenden Themen: 1) Gegenstand und Aufgabe des Strafrechts; 2) Garantiefunktion des Strafgesetzes. Methoden der Auslegung; 3) Die Straftat; 4) Einteilung der Straftaten; 5) Tatbe- stand des vorsätzlichen Begehungsdeliktes. Dieses Lehrwerk soll Ih- nen einen Einblick in die Arbeit mit der juristischen Methodik geben. Gerade die Beschäftigung mit der juristischen Methodik führt aber zu einem tieferen Verständnis des Rechts. Deshalb werden fünf Übungs- fälle hinzugefügt. Die Übungsfälle sollen die Methodik der Gesetze- sauslegung und die Technik der Lösung von Strafrechtsfällen lehren. Zugleich sind diese Übungsfälle als schwerpunkthaft- systematische Wiederholung des Allgemeinen Teils.
 • Документ
  The Predicate Main Verbs meanings of the English Propositions
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Maslova, Svitlana B.; Maslova, Svitlana; Маслова, Світлана Борисівна; Маслова, С. Б.; Маслова, Светлана Борисовна; Lesnevska, Kateryna V.; Lesnevska, Kateryna; Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневська, К. В.; Лесневская, Екатерина Викторовна
 • Документ
  Phrasal verbs in the english legal discourse (based on Civil Law Reform in The UK: a Draft Bill)
  (Одеса : Гельветика, 2020) Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневська, К. В.; Лесневская, Екатерина Викторовна; Гладченко, Ксенія Володимирівна; Гладченко, К. В.; Lesnevska, Kateryna V.; Hladchenko, Kseniia V.
 • Документ
  Colour designating vocabulary as an important constituent of nation’s linguoculture
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Lesnevska, Kateryna V.; Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневская, Екатерина Викторовна