** Публікації кафедри кримінального права

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 10 з 10
 • Документ
  «INTRA MUROS»: від погребів до нової моделі ув'язнення
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Basaliuk, Nataliia V.; Басалюк, Наталія Василівна
  Статтю присвячено аналізу покарання у вигляді позбавлення волі з позиції історичного підходу і його трансформації на сучасному етапі. Історичний досвід безцінний, оскільки дає змогу побачити як позитивні, так і негативні моменти формування та розвитку позбавлення волі як складової частини системи покарань. Разом із тим новий концепт, утілений у проекті КК, ставить низку дослідницьких проблем, вирішення яких неможливе без порівняльного підходу з чинним КК. Побудова нової реальності кримінального законодавства в окремих випадках видається спірною і такою, що супроводжується зайвим ускладненням, разом із тим процес законодавчого оновлення має й позитивні аспекти.
 • Документ
  Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці)
  (Київ: Ваіте, 2017) Дудоров, О. О.
  Книга є збіркою наукових праць, присвяченою 50-річному ювілею автора, і продовженням реалізації ідеї, започаткованої в 2010 році, коли побачила світ робота «О.О. Дудоров. Вибрані праці з кримінального права». Видання вміщує різножанрові праці автора з проблем Загальної та Особливої частини кримінального права, написані протягом 2010–2016 років. Книга розрахована на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, правозастосувачів, усіх тих, хто цікавиться питаннями сучасного кримінального права.
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за незаконне видобування корисних копалин в Україні
  (Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016) Дудоров, О. О.; Комарницький, М. В.; Калмиков, Д. О.
  Монографію присвячено питанням кримінальної відповідальності за незаконне видобування корисних копалин в Україні. З урахуванням здобутків доктрини і матеріалів правозастосовної практики здійснено поглиблений кримінально-правовий аналіз об’єктивних і суб’єктивних ознак незаконного видобування корисних копалин. Встановлено зміст кваліфікуючих ознак, які використовуються для диференціації кримінальної відповідальності за це посягання. Розкрито співвідношення незаконного видобування корисних копалин зі складами інших злочинів та адміністративних правопорушень. Проаналізовано окремі заходи кримінально-правового характеру, які застосовуються до осіб, які вчинили незаконне видобування корисних копалин. Книга розрахована на працівників правоохоронних органів, суддів, адвокатів, студентів, курсантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх тих, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального та екологічного права.
 • Документ
  Протидія відмиванню «брудного» майна: європейські стандарти та Кримінальний кодекс України
  (Київ: Ваіте, 2015) Дудоров, О. О.; Тертиченко, Т. М.
  Монографію присвячено питанням кримінально-правової протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Розкриваються витоки, суть і соціальна обумовленість криміналізації цього злочину міжнародного характеру. Наводиться загальна характеристика антилегалізаційного законодавства Ради Європи та Європейського союзу. Наголос зроблено на порівняльному аналізі положень загальноєвропейського законодавства та кримінального законодавства України щодо протидії відмиванню «брудного» майна. Книга розрахована на суддів, прокурорів, слідчих, адвокатів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, всіх тих, хто цікавиться питаннями сучасного кримінального права. Книга друкується в авторській редакції.
 • Документ
  Вибрані праці з кримінального права
  (Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010) Дудоров, О. О.
  Книга становить собою збірку вибраних праць (наукових статей, авторефератів дисертацій, рецензій тощо), присвячених різним проблемам Загальної та Особливої частин кримінального права. Зміст пропонованої збірки не лише засвідчує різнобічність наукових інтересів автора, який послідовно сповідує принцип “бути широко відомим у колі вузьких фахівців”, а й дозволяє простежити цілком природну еволюцію поглядів дослідника з окремих кримінально-правових проблем. Книга розрахована на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, працівників правозастосовчих органів, адвокатів, на всіх тих, хто цікавиться питаннями сучасного кримінального права.
 • Документ
  Кримінальне право
  (Київ, 2014) Дудоров, О. О.; Хавронюк, М. І
  У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частин кримінального права України, у загальних рисах розкривається зміст міжнародного та європейського кримінального права і кримінального права іноземних держав. Розрахований на студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правознавство». Також може бути корисним для студентів і слухачів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за напрямом підготовки «Правоохоронна діяльність», аспірантів (ад’юнктів) та викладачів вищих юридичних навчальних закладів, науковців і практичних працівників.
 • Документ
  Кримінально-правова кваліфікація незаконної порубки лісу
  (Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017) Дудоров, О. О.; Письменський, Євген Олександрович
  Практичний посібник присвячений розгляду проблем кримінально-правової кваліфікації незаконної порубки лісу (ст. 246 КК України). Розрахований на працівників правоохоронних органів, суддів, курсантів, студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться проблемами сучасного кримінального права.
 • Документ
  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторка ності особи (основні положення кримінально-правової характеристики)
  (Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018) Дудоров, О. О.
  У пораднику розкриваються основні положення кримінально-правової характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ IV Особливої частини КК України із законодавчими змінами від 6 грудня 2017 р. і 14 березня 2018 р.). Робота розрахована на курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також може бути корисною для викладачів, суддів, адвокатів і працівників правоохоронних органів
 • Документ
  Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво
  (Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. ЕО Дідоренка, 2012) Дудоров, О. О.; Мовчан, Р. О.
 • Документ
  Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання корупції"
  (Київ: Ваіте, 2018) Банчук, О. А.; Дудоров, О. О.; Луцик, В. В.; Попович, В. П.; Сорока, О. В.; Хавронюк, М. І,
  В коментарі здійснено роз’яснення положень Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року. Коментар розрахований на працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, суддів, працівників інших державних органів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших осіб, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства, а також адвокатів, представників громадянського суспільства, які беруть участь в заходах щодо запобігання корупції. Може бути корисним студентам, курсантам, слухачам, аспірантам та викладачам юридичних закладів освіти.