Аркуша Лариса Ігорівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 35
 • Документ
  Основи профайлінгу : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Юридична література, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для здобувачів вищої освіти Національного університету «Одеська юридична академія» для забезпечення набуття соціально-комунікативних та професійних навичок профайлінгової діяльності. У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питання для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та інтернет-ресурсів з актуальних проблем теорії та практики профайлінгової діяльності.
 • Документ
  «Таємні» операції у протидії організованій злочинній діяльності в Україні
  (Одеса : Юридика, 2023) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.
 • Документ
  Вплив КПК України – 2012 на оперативно-розшукову діяльність
  (Одеса, 2022) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Шишацька, Юлія Олегівна; Шишацька, Ю. О.; Shyshatska, Yuliia O.
 • Документ
  Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса : Фенікс, 2023) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Пожар, В. Г.; Пожар, Вадим Георгійович; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Шилін, Д. В.; Шилін, Денис Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти для підготовки до занять зі спеціального курсу «Основи детективної та оперативно-розшукової діяльності». Посібник містить тематичний план навчальної дисципліни, тематичний виклад навчальної дисципліни з матеріалами для вивчення, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, питання для підсумкового контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти, рекомендовану літературу.
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник. 2-ге видання, перероблене
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Дрьомін, Віктор Миколайович; Стародубов, Сергій Вікторович; Цитряк, Віктор Ярославович; Мельничук, Тетяна Володимірівна; Дикий, Олег Вікторович
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету прокуратури та слідства (кримінальної юстиції) Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Кримінологія : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна; Цитряк, Віктор Ярославович; Чорнозуб, Лариса Василівна
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти першого (бакалаврського) рівня факультету судового та міжнародного права Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Кримінологія». У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, методики підготовки до практичних занять та самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік основних нормативно-правових документів у сфері у сфері запобігання та протидії злочинності, спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з кримінологічних питань.
 • Документ
  Детермінація злочинності в Україні : навчально-методичний посібник
  (Одеса, 2023) Федчун, Наталія Олександрівна; Аркуша, Лариса Ігорівна
  Навчально-методичний посібник адресований здобувачам вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 «Цивільна безпека» спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність» Національного університету «Одеська юридична академія» для підготовки до занять з навчальної дисципліни «Детермінація злочинності в Україні». У посібнику наводяться методики підготовки до занять, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань і вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів з актуальних проблем пізнання явища злочинності в Україні.
 • Документ
  Довідник термінів у практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства
  (Одеса : Фенікс, 2022) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Торбас, О. О.; Торбас, Олександр Олександрович; Торбас, Александр Александрович; Torbas, Oleksandr O.; Стоянов, М. М.; Стоянов, Микола Михайлович; Стоянов, Николай Михайлович; Stoianov, Mykola M.; Волошина, В. К.; Волошина, Владлена Костянтинівна; Волошина, Владлена Константиновна; Voloshyna, Vladlena K.; Завтур, В. А.; Завтур, Віктор Андрійович; Завтур, Виктор Андреевич; Zavtur, Viktor A.; Сидорчук, В. В.; Сидорчук, Владислав Васильович; Сидорчук, Владислав Васильевич; Sydorchuk, Vladyslav V.
  Довідник містить систематизований в алфавітному порядку стислий виклад основних термінів, які використовуються у прецедентній практиці ЄСПЛ з питань кримінального судочинства. Видання розраховано на науковців, адвокатів, працівників правоохоронних органів, здобувачів вищої освіти.
 • Документ
  Тактичні особливості допиту потерпілого від шахрайства, вчиненого в сфері обігу автотранспорту
  (ВД "Гельветика", 2019) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Чипко, Наталья Васильевна; Chipko, Nataliia V.; Загородній, Ігор Вікторович; Загородній, І. В.; Загородний, Игорь Викторович; Zahorodnii, Ihor V.
 • Документ
  Історія поліції країн світу : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2015) Тіщенко, В. В.; Тіщенко, Валерій Володимирович; Tishchenko, Valerii V.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Chipko, Nataliia V.
 • Документ
  Оперативно-розшукова профілактика як складова діяльності Державного бюро розслідувань
  (Юридична література, 2019) Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Мандриченко, Ж. В.; Мандриченко, Жанна Василівна; Мандриченко, Жанна Васильевна; Mandrychenko, Zhanna V.
 • Документ
  Operational investigative and criminal procedural legal relations: concepts and differences
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Чипко, Наталия Васильевна; Chipko, Nataliia V.; Загородній, Ігор Вікторович; Загородній, І. В.; Загородний, Игорь Викторович; Zahorodnii, Ihor V.
 • Документ
  Criminal Procedure. Special Part : manual
  (Odessa : Feniks, 2022) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Arkusha, Larysa I.; Степаненко, Андрій Сергійович; Stepanenko, Andrii S.; Степаненко, А. С.; Степаненко, Оксана Василівна; Stepanenko, Oksana V.; Степаненко, О. В.
  The manual is designed for students of Criminal Procedure course for preparation to lessons and selfstudy. The manual consists of synopsis of the lectures course, seminar programme with questions and reading sections, questions for exam preparation and learning resources. It would be helpful for legal scholars, students, legal practitioners and anyone interested in criminal process of Ukraine.
 • Документ
  Значення методу спостереження у протидії злочинності
  (Одеса, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.
 • Документ
  Criminal activity in Ukraine in the light of current conditions
  (Editorial Primmate S. A. S., 2019) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Корнієнко, Максим Вікторович; Корнієнко, М. В.; Корниенко, Максим Викторович; Korniienko, Maksym V.; Берендєєва, Анастасія Ігорівна; Берендєєва, А. І.; Берендеева, Анастасия Игоревна; Berendieieva, Anastasiia I.
  In this paper, the authors expressed their own vision of the peculiarities, trends and interdependence of the criminal activity related in Ukraine nowadays. The present analysis focuses on investigating and analyzing the prospect, scope and peculiarities of criminal acts in modern Ukraine. The typification of signs of criminal activity in Ukraine gives the authors free rein to argue that nearly all types of this criminal activity have corruption orientation, either directly or indirectly. The results of using content analysis method made it possible to claim that corrupt practices occur in all sectors of the population from an economic and social basis to legal, cultural, spiritual and ideological strata of society and may affect special conditions as a source of revenue. Moreover, the authors used methods of formal logic (analysis, synthesis, deduction, induction, analogy), method of system analysis, as well as a statistical method. Forensic analysis of the manifestations of criminal activity in Ukraine, makes it possible to draw the following conclusions: criminal activity in Ukraine is inextricably linked and interdependent with political processes taking place both in Ukraine and in temporarily uncontrolled territories. In fact, all its manifestations are directly or indirectly political in nature, even if we analyze crimes committed individually, they are not only aimed at achieving a self-serving purpose for their own benefit, but may also be caused by a radical (sometimes emotional) attitude towards socio-political processes. There are also signs of mutually beneficial relations between criminal organizations and authorities in Ukraine, so the research helps to predict the replacement of the norms of law and morality due to the ideology of the criminal activity in some strata of society that may become more acceptable for them.
 • Документ
  Problems of counterfeiting medical products in Ukraine
  (ALUNA Publishing, 2019) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Гловюк, Ірина Василівна; Гловюк, І. В.; Гловюк, Ирина Васильевна; Hloviuk, Iryna V.; Завальнюк, Сергій Володимирович; Завальнюк, С. В.; Завальнюк, Сергей Владимирович; Zavalniuk, Serhii V.
  Objective: Introduction: The provision of medical products of adequate quality should be considered as constituent element of the human right to life, inextricably linked with the right to health care protection and medical care. However, the Ukrainian market of counterfeit medical products affects the guaranteeing of the right to health care protection and medical care in Ukraine. The current situation necessitates a study of the legal regulation of counterfeiting of medical products in Ukraine and an increase in its effectiveness. The aim of the research is the formation of scientifically based approaches to improve the activities on counterfeiting of medical products in Ukraine in the aspect of normative regulation. Patients and methods: Materials and methods: The empirical base of the research is the national legislation of Ukraine, data from the General Prosecutor's Office of Ukraine and the Unified State Register of Court Decisions. The methodological basis is a set of general and special research methods of scientific cognition, namely: the logical and normative method; statistical method, as well as methods of comparative analysis and logical methods of research. Results: Review: In the course of the research, the authors have analyzed international acts, national legislation of Ukraine determining the directions and specific features of the activities of state agencies in counterfeiting of medical products in Ukraine, the data of the General Prosecutor's Office of Ukraine and the Unified State Register of Court Decisions. On the basis of the performed analysis, the authors have suggested measures aimed at increasing the effectiveness of counterfeiting of medical products. Conclusion: Conclusions: The imperfection of the existing system of counterfeiting of medical products in Ukraine has been proven. The authors have offered organizational measures to increase the effectiveness of counterfeiting of medical products, as well as to amend the current criminal, criminal and procedural legislation, taking into account the MEDICRIME Convention ratified in Ukraine.
 • Документ
  Methods of committing and investigation of fraudulent motor vehicle transactions
  (Supporting Academic Initiatives Foundation, 2018) Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.; Чіпко, Наталія Василівна; Чіпко, Н. В.; Чипко, Наталия Васильевна; Chipko, Nataliia V.
  Having set the goal to investigate and analyze modern methods of committing fraudulent motor vehicle transaction, we systematize and classify them. Special attention is paid to systematizing data on the identity of scammers, organized criminal groups and victims. Methodological recommendations aimed to create computer psychological profiles of scammers involved in fraudulent motor vehicle transactions are offered. Empirical methods of investigation based on available historical information about the peculiarities of the methods of committing crimes in fraudulent motor vehicle transactions are developed herein. Application of such methods will increase the effectiveness of law enforcement institutions in detecting, preventing and investigating fraudulent motor vehicle transactions.
 • Документ
  Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Федчун, Наталія Олександрівна; Дикий, Олег Вікторович; Загородній, Ігор Вікторович; Д’ячкова, Марія Олегівна
  В навчально-методичному посібнику висвітлені сучасні теоретико-методологічні тенденції кримінологічної науки, а саме: гносеологічні, онтологічні та праксеологічні аспекти теорій злочинності на сучасному етапі розвитку кримінологічної науки та з точки зору історичної ретроспективи; провідні методи, техніки та напрямки сучасних кримінологічних досліджень; стратегії протидії злочинності та шляхи впровадження превентивних заходів у практику кримінальної юстиції У посібнику наводяться скорочені тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для самостійної роботи, перелік навчальних тем та питань для підсумкового контролю знань та вмінь. Зібрано перелік спеціальної літератури та Інтернет-ресурсів, корисних для продукування нових ідей, релевантних потребам превентивної діяльності. Розраховано для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (денної, вечірньої та заочної форми навчання) Національного університету «Одеська юридична академія» за спеціальністю 081 «Право».
 • Документ
  Журналістська та оперативно-розшукова діяльність: особливості співвідношення
  (Видавничий дім «Гельветика», 2021) Аркуша, Лариса Ігорівна; Arkusha, Larysa I.; Загородній, Ігор Вікторович; Zahorodnii, Ihor V.; Чіпко, Наталія Василівна; Chipko, Nataliia V.
 • Документ
  Implementation of marketing and legal tools in the process of commercialization for innovative products in strategic management and entrepreneurship
  (University of Montenegro, 2020) Аленін, Юрій Павлович; Аленин, Юрий Павлович; Аленін, Ю. П.; Alenin, Yurii P.; Біловодська, Олена Анатоліївна; Біловодська, О. А.; Беловодская, Елена Анатольевна; Bilovodska, Olena A.; Мельник, Юлія Миколаївна; Мельник, Ю. М.; Мельник, Юлия Николаевна; Melnyk, Yuliia M.; Аркуша, Лариса Ігорівна; Аркуша, Л. І.; Аркуша, Лариса Игоревна; Arkusha, Larysa I.
  The subject of the research is the innovative products commercialization process features in strategic management and entrepreneurship marketing and legal aspects. The testing of the used methods and techniques was carried out on the example of the innovative enterprise. The methodical approach of the study is based on the analytic and descriptive approach and is aimed at providing a case study. Thus, the aim of the study is to analyze the marketing and legal component at different stages of the innovative products commercialization process and the adaptation of theoretical and methodological approaches at an empirical level. The study demonstrates which marketing and legal tools and at what stages of commercialization it is advisable to use, and also proves the economic efficiency of the innovative project according to the described methodology. The results of calculations and analysis confirmed the effectiveness of the methodological approaches and enterprise development strategies use.