Сурілова Олена Олексіївна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 31
 • Документ
  Право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи для студентів бакалаврату за спеціальністю «081» Право
  (Одеса : Фенікс, 2019) Ківалов, Сергій Васильович; Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Гриб, Ганна Миколаївна; Жебровська, Кристина Артаківна; Кацин, Михайло Юхимович; Ромащенко, Вікторія Андріївна; Сурілова, Олена Олексіївна; Харитонов, Роман Феліксович; Чистякова, Юлія Володимирівна
  Пропонуємий навчально-методичний посібник побудований відповідно до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни «Право Європейського Союзу» та складається з текстів лекцій, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи та списків літератури. Призначений для студентів вищих навчальних закладів.
 • Документ
  Державно-приватне партнерство як інструмент відновлення та розвитку гірничовидобувних регіонів України
  (Одеса : Фенікс, 2019) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Обмеження методів та засобів ведення бойових дій в системі законів та звичаїв війни
  (Одеса : Видавництво «Юридика», 2023) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Міжнародно-правовий механізм захисту екологічних прав людини в період збройних конфліктів
  (Одеса, 2022) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Право на безпечне та здорове довкілля: проблеми реалізації під час збройних конфліктів
  (Lublin : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2019) Сурілова, Олена Олексіївна; Абдулшукур, Араш
  Початок третього тисячоліття ознаменувався змістовними змінами цивілізаційного розвитку, з одного боку, підвищенням ролі громадянського суспільства та визнанням прав людини та природного довкілля найвищими цінностями, а з іншого – появою нових викликів для розбудови громадянського суспільства, у тому числі воєнного характеру. Розглянуто міжнародно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища як передумови захисту екологічних прав людини під час збройних конфліктів. реалії є такими, що можна говорити лише про опосередкований захист екологічних прав людини в умовах збройних конфліктів, оскільки вони не згадані у жодному міжнародно-правовому акті. Екологічні права людини пов’язані та зумовлені якісним станом довкілля, тому певний їх захист надається міжнародно-правовими конвенціями, спрямованими на захист навколишнього природного середовища під час збройних конфліктів, зокрема Конвенцією про заборону військового або будь-якого іншого ворожого використання засобів впливу на природне середовище, та спрямованими на захист цивільного населення під час військових дій у тій частині, у якій забороняють нелюдське поводження та приниження людської гідності. Екологічні права людини під час збройного конфлікту, зокрема і на Сході України, зазнають значної шкоди, тому їх захист має забезпечуватися міжнародними судовими органами, в тому числі Європейським судом з прав людини, який може застосовувати наявні наробки в сфері захисту екологічних прав людини і у разі їх порушення під час збройних конфліктів, а також посилити захист шляхом визнання зв’язку права на чисте безпечне довкілля з правом на життя та людську гідність, тим більше, що Радою Європи та суддями ЄСПЛ, зокрема суддею Волшем, такий зв’язок уже давно визнаний. Запропоновано зміни до законодавства України, а саме до Закону України про оцінку впливу на довкілля, Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України та шляхи вдосконалення міжнародного механізму захисту екологічних прав громадськості під час збройних конфліктів.
 • Документ
  Надання гуманітарної допомоги як функція Міжнародного комітету Червоного хреста
  (Одеса : Фенікс, 2023) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.; Бурдюжа, Олександр Миколайович; Burdiuzha, Oleksandr M.; Бурдюжа, О. М.
 • Документ
  Правові основи діяльності Ради Європи : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Взаємодія правової системи ЄС з іншими правовими системами : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Фенікс, 2022) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.; Акіменко, Юлія Юріївна; Акіменко, Ю. Ю.; Akimenko, Yuliia Yu.
 • Документ
  Захист екологічних прав людини в практиці Європейського Суду з прав людини
  (ВД «Гельветика», 2019) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Глобальна продовольча безпека в умовах пандемії
  (Одеса : Гельветика, 2020) Сурілова, Олена Олексіївна
  У статті висвітлено міжнародно-правові механізми, мінімілізації негативних наслідків пандемії на стан продовольчої безпеки, а такожрозроблення рекомендацій щодо зниження ризиків та загроз продовольчій безпеці в Україні з урахуванням досвіду Європейського Союзу.
 • Документ
  Співробітництво Європейського Союзу та України в сфері мінерально-сировинної безпеки: стратегії та ініціативи
  (ПП "Фенікс", 2019) Сурілова, О. О.; Сурілова, Олена Олексіївна; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Злочин екоциду: проблеми міжнародної відповідальності
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Екологічні права людини: проблеми реалізації під час збройних конфліктів
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
 • Документ
  Legal regulation of the application of economic mechanisms for ensuring the rational use of natural resources: the experience of foreign countries
  (Baltija Publishing, 2019) Легеза, Юлія Олександрівна; Легеза, Ю. О.; Легеза, Юлия Александровна; Leheza, Yuliia O.; Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
  The purpose of the study is to determine the most optimal ways to solve the problems of financing the implementation of environmental protection measures formulated based on the positive experience of foreign countries in the field of ensuring the rational use of natural resources. Methodology. The method of comparative legal research was used to analyse foreign experience in the application of economic mechanisms for ensuring the rational use of natural resources, and the methods of modelling, analysis, and synthesis allowed determining the directions of increasing the efficiency of economic incentive use in Ukraine. Research results. Based on the studied experience of legal regulation of the application of economic mechanisms for ensuring the rational use of natural resources in the countries of the European Union, the United States of America, Great Britain, Canada, and other foreign countries, it was concluded on the expediency of its implementation in Ukraine. The author determined the appropriateness of the introduction of tax privileges of economic activity of entities that promote the use of advanced technologies, which contribute to reducing the negative impact on the environment. The expediency of application in Ukraine of an extensive system of taxation of activities associated with the use of natural resources by means of activating the introduction of direct taxes paid directly by natural users is substantiated. The practicability of inclusion of payments for obtaining appropriate special permits (licenses), which are granted not only for the use of natural resources but also for the activities related to environmental pollution, in the system of economic mechanisms for ensuring the rational use of natural resources is substantiated. The practical importance of the study. The expediency of introducing in Ukraine the approach of financial substantiation of national and regional programs in the sphere of natural resources utilization, which are realized at the expense of state and local budgets and successfully applied in foreign countries, is proved. The originality of the research. The results and conclusions of th e research can be used in the process of improving the legal regulation of the application of economic mechanisms for ensuring the rational use of natural resources.
 • Документ
  Продовольча безпека в умовах пандемії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
  У статті досліджуються фактори впливу пандемії COVID-19 на продовольчу безпеку Загрозливі реалії змусили відреагувати ФАО, Всесвітню продовольчу програму ООН, Всесвітній економічний форум у Давосі, СОТ, які хоча і задекларували наміри мінімалізації ризиків на глобальному рівні, однак не передбачили для цього правові механізми. У юридичній літературі відсутній єдиний підхід до розуміння шляхів подолання загроз продовольчій безпеці в умовах пандемії. Метою статті є висвітлення організаційно-правових механізмів мінімалізації негативних наслідків пандемії в галузі продовольчої безпеки, а також розроблення рекомендацій щодо зниження ризиків та загроз. Констатовано, що для України пандемія не тільки являє загрозу, але і відкриває нові можливості для розвитку агропромислового комплексу та залучення іноземних інвестицій. Аналіз Державної програми стимулювання економіки для подолання наслідків COVID-19 призвів до висновку, що в частині забезпечення продовольчої безпеки програма є неефективною, оскільки не передбачені організаційно-правові інструменти досягнення цілей. Обгрунтована необхідність розроблення національної стратегії, яка заклала би правові, соціальні та економічні підвалини забезпечення національної продовольчої безпеки під час пандемії та в пост-COVID період. Для розроблення організаційно-правового механізму забезпечення національної продовольчої слушним буде використання досвіду ЄС. Стратегія ЄС «Від ферми до виделки» не тільки пропонує комплексні механізми забезпечення продовольчої безпеки, але і передбачає посилення міжнародної співпраці, зокрема з Україною, в галузі досліджень харчових продуктів та інновацій, забезпеченні сталого агровиробництва та природокористування, зокрема в межах програми «Горизонт 2020».
 • Документ
  Правовий механізм адаптації до глобальної зміни клімату в умовах пандемії COVID-19: досвід ЄС
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна
 • Документ
  Constitutional and Administrative Aspects of the Ukraine's Medical Code
  (Warsaw : Wydawnictwo «ALUNA», 2020) Мішина, Наталя Вікторівна; Мішина, Н. В.; Мишина, Наталья Викторовна; Mishyna, Natalia V.; Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
  Objective: The aim of this study is to show which aspects of Ukraine's constitutional and administrative law should appear in Ukraine's future medical code. Patients and methods: Materials and methods: The authors analyse five pieces of law or proposed law, including the 1996 Constitution's provisions on health care, Law the Fundamentals of Health Protection and the main codes. The authors apply classical legal analysis to these laws - analyzing the first three chapters of the proposed medical code from a constitutional and administrative perspective. The other methods used by the authors are systemic, comparative and synergetic. Conclusion: Conclusion: Ukraine needs a medical code incorporating international and European health care standards. Such a code will also further develop the country's medical legislation. Yet the proposed project has many constitutional and administrative weaknesses.
 • Документ
  Спільна транспортна політика Європейського Союзу та розвиток транспортної системи України
  (Одеса : Гельветика, 2020) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.
  У статті розглянуто проблемні питання використання транзитного потенціалу України та поглиблення співпраці з Європейськім Союзом у транспортній сфері на взаємовигідній основі, оскільки створення й ефективна експлуатація транс'європейських транспортних мереж (TEN-T) відповідають інтересам обох партнерів. Міжнародне співробітництво в цій сфері розглядається як важливий напрям спільної транспортної політики ЄС, розвиток якої був закладений ще у договорі про Європейське об'єднання вугілля та сталі та прискорився з розвитком глобалізації, що посилює міжнародний характер транспорту. Проаналізовано цілі, об'єкти, зміст Спільної транспортної політики та запропоновано авторське визначення СТП як рішення, правила, заходи, прийняті та впроваджувані ЄС та державами-членами, які спрямовані на ефективне функціонування транспортної системи ЄС та транс'європейських транспортних мереж із метою підтримки цінностей та добробуту європейських народів, сталого розвитку Європи. зміцнення економічної, соціальної та територіальної згуртованості та забезпечення функціонування внутрішнього ринку Європейського Союзу. Пріоритетом СТП є відкриття ринків третіх країн у сфері транспорту, а також розроблення плану Єдиного європейського транспортного простору. Зокрема, створення зони вільної торгівлі між ЄС та Україною спонукало до розроблення механізмів підтримки транспортного сектору нашої країни, зокрема, шляхом розроблення проєктів транспортної моделі та майстер-плану України, а також низки проєктів Twinning, донором яких виступає ЄС. Сьогодні сформовано законодавче підґрунтя співпраці між Україною та ЄС в транспортній галузі, реалізуються інфраструктурні проєкти та проєкти технічної допомоги в межах, окреслених Угодою про партнерство та співробітництво між ЄС та Україною. однак транспортне право України є не досить гармонізованим із транспортним правом ЄС та потребує реформування, яке має відбуватися шляхом прийняття Транспортного кодексу України, у структурі якого має бути розділ, присвячений транс'європейським транспортним мережам і співпраці з ЄС.
 • Документ
  Спільна транспортна політика ЄС та інтеграція транспортної системи України у транс’європейську транспортну мережу
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Сурілова, Олена Олексіївна; Сурілова, О. О.; Сурилова, Елена Алексеевна; Surilova, Olena O.