Стрельцов Євген Львович | Стрельцов Евгений Львович | Streltsov Yevhen Lvovych

Постійний URI для цього зібранняNota bene! Also might be known as

Strelcov E. L. or Streltsov Ye. L.доктор юридичних наук, доктор теології, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук Ук­раїни, Заслужений діяч науки і техніки, вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України, завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»

Детальніше ...

 1. Стрельцов Евгений Львович – материал из Википедии – свободной энциклопедии


 2. Стрельцов Євген Львович – член-кореспондент НАПрН України, офіційний веб-сайт Національної академії правових наук України


 3. Стрельцов Євген Львович – Вчений секретар Південного регіонального наукового центру НАПрН України, офіційний веб-портал Національного університету «Одеська юридична академія»


 4. Стрельцов Евгений Львович – профессор кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия», официальный сайт кафедры международного права и международных отношений Национального университета «Одесская юридическая академия»
Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 56
 • Документ
  Догми кримінального права воєнного стану
  (Одеса : Юридика, 2023) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  Кримінальне право в умовах надзвичайного стану (презентація конференції)
  (Одеса, 2022) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  Кримінальне право України. Загальна частина : тексти лекцій : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Астропрінт, 2022) Берш, Анастасія Яківна; Кедик, Вероніка Петрівна; Кузьмін, Едуард Едуардович; Мирошниченко, Наталія Анатоліївна; Стрельцов, Євген Львович; Тавлуй, Олена Вікторівна; Шостак, Олена Миколаївна
  Тексти лекцій із Загальної частини кримінального права будуть сприяти вивченню навчального курсу, розвитку науково-практичних здібностей, набуттю здобувачами вищої освіти необхідного рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей, згідно з вимогами освітньої програми бакалавра за спеціальністю «Право». Наявність таких знань надасть змогу молодим юристам якісно працювати в органах прокуратури, судових та правоохоронних органах, органах адвокатури тощо. Тексти лекцій розраховані для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».
 • Документ
  Кримінальне право України. Загальна частина : практичні заняття : навчально-методичний посібник
  (Одеса : Астропринт, 2022) Берш, Анастасія Яківна; Кедик, Вероніка Петрівна; Кузьмін, Едуард Едуардович; Мирошниченко, Наталія Анатоліївна; Стрельцов, Євген Львович; Тавлуй, Олена Вікторівна; Шостак, Олена Миколаївна
  Посібник охоплює всі теми, передбачені навчальним планом, із Загальної частини кримінального права. Він допоможе студентам у стислий термін за допомогою викладача та самостійно отримати знання та практичні навички, які дозволять їм правильно застосовувати кримінальний закон у правоохоронній практиці та правильно кваліфікувати кримінальні правопорушення. Призначено для студентів денної, заочної форм навчання та другої вищої освіти за спеціальністю «Право».
 • Документ
  Завдання кримінального права: реальні та проголошенні
  (Одеса, 2016) Стрельцов, Є. Л.
  В статті розглянуті проблеми та завдання, які виникли внаслідок внесення до кримінального законодавства України суттєвих змін і доповнень, обгрунтовано доцільність новел, спрямованих на імплементацію у вітчизняне законодавство кращого європейського досвіду, наголошено на необхідності негайного усунення допущених порушень основоположних принципів кримінального права та правил законодавчої техніки.
 • Документ
  Послідовність та наступність в розвитку основних положень кримінально-правової науки
  (Одеса: Фенікс, 2012) Стрельцов, Є. Л.
  В статті розглянуто зміст поняття послідовності та наступності в розвитку основних положень кримінально-правової науки.
 • Документ
  Публічність кримінального права
  (ВД "Гельветика", 2018) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  Українське кримінальне правов системі соціального контролю: просте і складне
  (ВД "Гельветика", 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  Комп'ютерні злочини у кримінальному праві ФРН
  (Одеса, 2018) Стрельцов, Л. Є.
  Проведений аналіз статті свідчить про те, що законодавство про кримінальну відповідальність за комп'ютерні злочини в ФРН має певні особливості. Українському законодавцеві буде корисним оцінити німецький досвід для подальшого підвищення боротьби з комп'ютерними злочинами вже на своїх теренах.
 • Документ
  Кримінальне право України: думки прагматика
  (Одеса, 2018) Стрельцов, Є. Л.
  У статті, на думку автора, зазначено,що потрібна індивідуальна та колективна наукова дослідна робота, яка повинна бути спрямована на розробку, подальше удосконалення , в нашому випадку, кримінального права, приведення його у максимальне можливе співвідношення з тими складними соціальними процесами, які зараз відбуваються.
 • Документ
  A scientific conclusion: a methodology for the preparation
  (Odesa : Publishing house “Helvetika”, 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ye. L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.; Kuzmin, E. E.
 • Документ
  Значення кримінального законодавства у діях слідчого
  (Юридична література, 2019) Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  Воєнно-кримінальне право: сучасний стан
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  Сучасне кримінальне право: між догмами та інноваціями
  (ПП "Фенікс", 2021) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.
 • Документ
  The evolving idea of “health” in the legal landscape: an attempt to identify critical aspects
  (Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, 2021) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Стрельцова, Євдокія Джонівна; Стрельцова, Є. Д.; Стрельцова, Евдокия Джоновна; Streltsova, Yevdokiia D.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
  The aim: The overall purpose of the research is to shed light on the evolving understanding of the concept of “health” in the legal field, attempting to identify its critical aspects. Materials and methods: The study constitutes a comprehensive analysis of a large number of scholarly publications and international legal provisions through the prism of the principles of concreteness and objectivity, coupled with methodological pluralism, including both philosophical, general scientific, theoretical, general, and special legal research methods. Conclusions: Considering the evolving idea of “health” in the legal landscape, it is noted that, in the current context, “health” should be perceived both as an individual and a collective feature, as well as the substance, legal right, and a state’s obligation.
 • Документ
  Кримінально-правова політика та реаліазція її профілактичного завдання
  (Миколаїв : МІП НУ "ОЮА", 2021) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.
  Розглядаються проблеми визначення та реалізації профілактичної функції у кримінально-правовій політиці та кримінальному законодавстві. Звертається увага на окремі важливі положення, які потребують свого врахування.
 • Документ
  Новації в кримінальному законодавстві: загальні та локальні аспекти
  (Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА'', 2020) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.
  Законодавство України про кримінальну відповідальність (далі – кримінальне законодавство) в останні часи «відчуває» постійні спроби його удосконалення. Оцінку рівня сучасного кримінального законодавства можливо проводити за багатьма напрямками. Одним з таких напрямків є аналіз новоприйнятих законодавчих актів, особливо тих, що мають комплексний (міжгалузевий) характер. Саме тому основна увага у цій статті приділяється аналізу Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (№ 361-ІХ), який набуває чинності 28.04. 2020 року.
 • Документ
  Правовідносини як предмет правової регламентації (галузевий погляд)
  (Миколаїв : СПД Румянцева Г. В., 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Streltsov, Yevhen L.
  Розглядаються умови та встановлений порядок надання «звичайним» суспільним відносинам правової форми, тобто «переведення» їх до категорії правовідносин. Наводяться критерії, які можливо використовувати при класифікації правовідносин, звертається увага на особливості цих критеріїв. Деталізуються достатньо нові, не «традиційні» критерії. Просліджується зв’язок між правовідносинами та предметом правового регулювання. Загальні міркування отримують галузеве підтвердження.
 • Документ
  Intelligibility of a criminal law: Theoretical and practical aspects
  (Editorial Primmate S. A. S.,, 2021) Мусиченко, Ольга Михайлівна; Мусиченко, О. М.; Мусиченко, Ольга Михайловна; Musychenko, Olha M.; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen L.; Козаченко, Олександр Васильович; Козаченко, О. В.; Козаченко, Александр Васильевич; Kozachenko, Oleksandr V.; Василяка, Олеся Костянтинівна; Василяка, О. К.; Василяка, Олеся Константиновна; Vasyliaka, Olesia K.; Чорнозуб, Лариса Василівна; Чорнозуб, Л. В.; Чернозуб, Лариса Васильевна; Chornozub, Larysa V.
  The main task of the article is to study a separate qualitative property criminal law its intelligibility. When solving the problem the definition of intelligibility of the criminal law taking into account genesis is formulated this concept and different approaches to its content, which have developed in modern law doctrine. In order to substantiate the author's approach to the definition of intelligibility of the criminal law the monitoring of normative-legal acts, decisions of national and international judicial authorities is carried out. It is shown that the term ‘intelligibility of law’ and related terms ‘clear’, ‘precise’, ‘simple’ law are actively used both in regulations and in decisions of national and international judicial authorities. However, the terminology is diverse, thereby it has been suggested in the decisions of the European Court of Human Rights to use the term ‘intelligibility’of the law, which is the most accurate and adequately reflects the assessment of the legal certainty of national laws. The general conclusion is substantiated that in modern doctrine there are three approaches to determining the legal nature of the intelligibility of the law: as a component of the rule of law, as a requirement for the language of law, as a qualitative property of law. The absence of antagonistic features in each of the approaches allowed to use the positive gains of different perceptions of the intelligibility of the criminal law and to define it.
 • Документ
  On Medical Professionals and Criminal Liability: A Dark Side of Good Intentions
  (Warsaw : «Aluna Publishing», 2019) Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Є. Л.; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Yevhen L.; Streltsov, Yevgen; Streltsov, Yevgen L.; Кузьмін, Едуард Едуардович; Кузьмін, Е. Е.; Кузьмин, Эдуард Эдуардович; Kuzmin, Eduard E.
  Introduction: The study is devoted to the complex legal analysis of the crucial issues of criminal liability of medical professionals, including the problem of the definition of the socalled "medical crimes" and liability for such acts. The aim: The objective of the study is to examine unlawful acts of medical professionals, their legal estimation and regulation, ways for improvement. Materials and methods: The study is based on the analysis of scholarly researches, legislation, judicial practice and statistics. Philosophical, general scientific, theoretical and legal methods provided the methodological basis of this research. Conclusions: An attempt is made to identify the essence of the so-called ‘medicalcrimes’ content, alongside with the liability for them. Making reference to overseas experience, the recommendations to improve the criminal legislation are developed.