Форманюк Вікторія Василівна

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз відображається 1 - 20 з 23
 • Документ
  Міжнародне правосуддя : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.; Хендель, Н. В.
  У методичному посібнику викладено стислий зміст системи міжнародного правосуддя, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з міжнародного правосуддя. Методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародне правосуддя».
 • Документ
  Інституціональне право Європейського Союзу : навчально-методичний посібник
  (Львів: Видавець Кошовий Б.-П.О., 2023) Канєнберг-Сандул, О. К.; Пасечник, О. В.; Форманюк, В. В.; Харитонов, Р. Ф.
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст правових засад та розвитку інституційної системи Європейського Союзу, правового статусу Європейського Паламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Ради, Європейської Комісії, Суду ЄС, Рахункової Палати ЄС та Європейського Центрального Банку як інститутів ЄС, а також аналіз діяльності деяких органів та агентств, які впливають на процес прийняття рішень та реалізацію політик ЄС, методичні матеріали до лекційного курсу та практичних завдань з інституціонального права ЄС. Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Інституціональне право Європейського Союзу».
 • Документ
  Конкурентне право в ЄС та Україні : навч.-метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Акіменко, Юлія Олександрівна; Форманюк, Вікторія Васильївна; Харитонов, Роман Феликсович
  У навчально-методичному посібнику викладено основні аспекти конкурентного права ЄС, розкрито зміст тематики курсу, наведено робочу програму курсу, перелік контрольних питань до кожного із практичних занять, бібліографію. Навчальний посібник буде корисним для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Взаємодія Ради Європи та України в захисті прав людини : навч.‑метод. посібник
  (Одеса : Фенікс, 2023) Харитонов, Р. Ф.; Акіменко, Ю. Ю.; Гриб, А. М.; Канєнберг-Сандул, О. К.; Форманюк, В. В.
 • Документ
  Міжнародно-правовий захист прав людини : навчально-методичний посібник з тестовими завданнями для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання
  (Одесса : Фенікс, 2019) Аракелян, Мінас Рамзесович; Акіменко, Юлія Юріївна; Василенко, Микола Дмитрович; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Пасечник, Олена Владиславівна; Форманюк, Вікторія Василівна; Хендель, Наталія Володимирівна; Чистякова, Юлія Володимирівна
  У навчально-методичному посібнику викладено стислий зміст основних тем з міжнародно-правового захисту прав людини та методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з міжнародно-правового захисту прав людини. Містяться рекомендації та авторські тестові завдання для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з дисципліни «Міжнародно-правовий захист прав людини» для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право». Навчально-методичний посібник призначений для студентів Національ­ного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Міжнародно-правовий захист прав людини» та готуються до зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
 • Документ
  Проблеми групових позовів в Україні
  (Одеса : Фенікс, 2019) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Європейське поліцейське відомство: поняття, завдання та функції
  (ВД "Гельветика", 2019) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Особливості правового регулювання електронного уряду в ЄС
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Вплив судової практики на розвиток міжнародного права : навчально–методичній посібник
  (Одесса : НУ «ОЮА», 2022) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanienberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V.; Грушко, Мальвіна Валеріївна; Грушко, М. В.; Грушко, Мальвина Валерьевна; Hrushko, Malvina V.; Федорова, Тетяна Сергіївна; Федорова, Т. С.; Федорова, Татьяна Сергеевна; Fedorova, Tetiana S.; Гриб, Ганна Миколаївна; Гриб, Г. М.; Гриб, Анна Николаевна; Hryb, Hanna M.; Харитонов, Роман Феліксович; Харитонов, Р. Ф.; Харитонов, Роман Феликсович; Kharytonov, Roman F.; Аракелян, Мінас Рамзесович; Аракелян, Минас Рамзесович; Arakelian, Minas R.
  У навчально–методичному посібнику викладено стислий зміст системи судових органів міжнародного значення, принципи та механізми міжнародної ад’юдикації, особливості функціонування міжнародної судової системи, порядку реалізації рішень міжнародних судових органів на міжнародному та національному рівнях, методичні матеріали до лекційного курсу та семінарських завдань з дисципліни «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права». Навчально–методичний посібник призначений для аспірантів Національного університету «Одеська юридична академія», які вивчають дисципліну «Вплив судової практики на розвиток міжнародного права».
 • Документ
  Діяльність міжнародних організацій щодо цивільної авіації під час пандемії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021) Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Legal Guarantees for the Protection of the Labor Rights of Persons with Disabilities in Ukraine
  (Canadian Center of Science and Education, 2020) Трюхан, Оксана Анатоліївна; Трюхан, О. А.; Трюхан, Оксана Анатольевна; Triukhan, Oksana A.; Чумаченко, Інна Євгенівна; Чумаченко, І. Є.; Чумаченко, Инна Евгениевна; Chumachenko, Inna Ye.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Занько, Елена Валентиновна; Zanko, Olena V.; Годованюк, Андрій Йосипович; Годованюк, А. Й.; Годованюк, Андрей Иосифович; Hodovaniuk, Andrii Y.; Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
  The content of universal and European regional international instruments on protection of labor rights of persons with disabilities is analyzed in the paper. The conclusion is made that Ukraine should take into account the positive foreign experience of the leading countries in the field of state policy of support for persons with disabilities and its implementation. It is justified that the world experience in the field of employment for persons with disabilities will facilitate the practical implementation not only of government programs but also of measures to protect the interests of persons with disabilities. A number of scholarly publications on the subject have been investigated, containing suggestions by scientists to improve promising labor law regarding the manifestations of discrimination on the basis of disability in the field of work. Some theoretically sound recommendations for improving the legal regulation of the protection of the labor rights of persons with disabilities and ensuring that they fulfill their responsibilities were developed. General conclusions have been drawn that the problem of the legal mechanism for the protection of the labor rights of persons with disabilities needs reforming and improvement. Some proposals for improving the legal regulation in this field were given.
 • Документ
  Особливості практичної реалізації конкурентного права в ЄС
  (Одеса : Гельветика, 2020-05-15) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, В. В.; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.; Канєнберг-Сандул, Оксана Костянтинівна; Канєнберг-Сандул, О. К.; Каненберг-Сандул, Оксана Константиновна; Kanenberh-Sandul, Oksana K.
 • Документ
  Трудова правосуб'єктність і компетенція работодавця
  (Одеса: Фенікс, 2012) Форманюк, В. В.; Форманюк, В. В.; Formaniuk, V. V.
 • Документ
  Порівняльно-правовий аналіз судової системи Індії, Китаю та Японії
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formaniuk, Viktoriia V.
 • Документ
  Правова охорона комп’ютерних програм і баз даних у Європейському Союзі
  (Одеса : Юрид. л-ра, 2015) Форманюк, В. В.; Форманюк, В. В.; Formanyuk, V. V.
  Стаття присвячена питанням розробки концепції вдосконалення правового механізму охорони комп’ютерної програми як специфічного комплексного об’єкта права інтелектуальної власності з урахуванням впливу на розвиток цього механізму нових технологічних умов її створення та використання. Значимість статті полягає в тому, що деякі зроблені в роботі висновки можуть бути враховані під час подальшої розробки теоретичних положень щодо правової охорони комп’ютерних програм і баз даних у Європейському Союзі.
 • Документ
  Єдиний європейський ринок і загальні питання гармонізаційних процесів у сфері права інтелектуальної власності
  (2015) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей правової охорони інтелектуальної власності у ЄС, що надає можливість визначити та окреслити найближчі перспективи подальшого розвитку вітчизняного законодавства у цій сфері. При цьому важливим є те, щоб у якості зразків та можливих моделей подальшого реформування вітчизняного права інтелектуальної власності, були сприйняті кращі досягнення європейської правової науки, вдалі та універсальні юридичні категорії та конструкції у сфері правової охорони інтелектуальної власності, які враховували б як специфіку вітчизняної правової традиції, так й інтереси головного суб’єкта творчої діяльності – людського індивіда, який є джерелом всіх досягнень цивілізації.
 • Документ
  Трудове право в системі права Європейського Союзу
  (2015) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Victoria V.
  Стаття присвячена питанням формування стандартів Європейського союзу в області застосування праці. Значимість статті полягає в тому, що деякі зроблені в роботі висновки можуть бути враховані при подальшій роз­робці теоретичних положень трудового та міжнародного права.
 • Документ
  Предмет локальної нормотворчості
  (Одеса : Фенікс, 2012) Форманюк, В. В.; Formaniuk, V.
 • Документ
  Локальна правотворчість як одна з форм активності соціального суб’єкта
  (2009) Форманюк, Вікторія Василівна; Форманюк, Виктория Васильевна; Formanyuk, Viktoriia V.
  Стаття присвячена окремим питанням локального нормотворчості. У статті розкриваються основні відмінні ознаки локального нормотворчості для всіх соціальних регуляторів. Автор обґрунтовує своє бачення ієрархії локального нормотворчості. У статті на основі комплексного дослідження наукової літератури автором визначаються і аналізуються рівні локального нормотворчості, в зв'язку з чим, автор обґрунтовує своє бачення сутності даного питання, виділяючи новий правовий тип локального нормотворчості.