Lex Portus : юридичний науковий журнал

Постійний URI для цього фонду

Иллюстрация

Юридичний науковий журнал

Рік заснування: 2016

Мета: поширення інформації та побудова наукової платформи для обговорення актуальних тенденцій у розвитку державної митної справи, морської діяльності, обігу інформації, а також інших аспектів публічного права та публічного адміністрування.

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22205-12105Р від 08.07.2016 р.

Професійна реєстрація: журнал внесено до Переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.03.2010 р № 1-05/2 (наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374).

Реєстрація в міжнародних наукометричних базах: Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International та проіндексовано у переліку наукових журналів ICI Journals Master List 2016.

Періодичність: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Засновники: Національний університет «Одеська юридична академія», Громадська організація «Морська асоціація «Святий Миколай»

Переглянути

Детальніше ...