Кафедра іноземних мов № 1 (з жовтня 2023 року перенесена на Факультет цивільної та господарської юстиції)

Постійний URI для цього фонду

Викладачами здійснюється підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: іноземна мова (за професійним спрямуванням), українська (російська) мова як іноземна, ділова іноземна мова, друга іноземна мова

Переглянути

Зібрання цього Фонду

Зараз відображається 1 - 10 з 22