Актуальні проблеми філософії та соціології

Постійний URI для цього фонду

Иллюстрация

Науковий фаховий журнал

ISSN:2410-3071

Рік заснування: 2016

Мета: розгляд актуальних питань філософії та соціології як в Україні, так і в країнах Європейського Союзу і світу

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22205-12105Р від 08.07.2016 р.

Професійна реєстрація: журнал внесено до Переліку наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України від 10.03.2010 р № 1-05/2 (Наказу МОН України від 09.03.2016 р. № 241 (Додаток 9)).

Періодичність: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами).

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Переглянути

Детальніше ...