Емфітевзис за римським приватним правом

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сліпченко, Олена Ігорівна
Слипченко, Елена Игоревна
Slipchenko, Olena I.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються особливості правового регулювання емфітевзису за римським приватним правом. Автором дослідженно походження, ознаки та особливості емфітевзису за римським приватним правом, визна­чено його поняття та встановлені підстави виникнення і припинення емфітевзису.
В статье рассматриваются особенности правового регулирования эмфитевзиса в римском частном праве. Автором исследованы происхождение, признаки и особенности эмфитевзиса в римском частном праве, опред­елено его понятие и установлены основания возникновения и прекращения эмфитевзиса.
The article deals with the peculiarities of legal regulation emphyteusis in Roman private law. The author investigated the origin, characteristics and features of emphyteusis in Roman private law, defined the concept and its installed base and the termination of a emphyteusis.

Бібліографічний опис

Сліпченко О. І. Емфітевзис за римським приватним правом / О. І. Сліпченко // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 204-210.

Ключові слова

римське право, емфітевзис, спадкова оренда, плата за землю, користуватися чужою земельною ділян­кою, емфітевтичне право, римское право, эмфитевзис, наследственная аренда, плата за землю, пользование чужим земельным участком, эмфитевтическое право, Roman law, emphyteusis (perpetual lease), hereditary leases, payments for the land, use of another's land

Цитування

Сліпченко О. І. Емфітевзис за римським приватним правом / О. І. Сліпченко // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 204-210.