Вибрані праці з кримінального права

Завантаження...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Дудоров, О. О.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка

Анотація

Книга становить собою збірку вибраних праць (наукових статей, авторефератів дисертацій, рецензій тощо), присвячених різним проблемам Загальної та Особливої частин кримінального права. Зміст пропонованої збірки не лише засвідчує різнобічність наукових інтересів автора, який послідовно сповідує принцип “бути широко відомим у колі вузьких фахівців”, а й дозволяє простежити цілком природну еволюцію поглядів дослідника з окремих кримінально-правових проблем. Книга розрахована на викладачів, наукових співробітників, аспірантів, працівників правозастосовчих органів, адвокатів, на всіх тих, хто цікавиться питаннями сучасного кримінального права.

Бібліографічний опис

Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права / Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В.О. Навроцького / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 952 c.

Ключові слова

кримінальне право, Загальна частина кримінального права, Особлива частина кримінального права, вибрані праці, уголовное право, Общая часть уголовного права, Особенная часть уголовного права, избранные труды, Criminal Law, The general part of criminal law, A special part of criminal law,   selected works

Цитування

Дудоров О.О. Вибрані праці з кримінального права / Переднє слово д-ра юрид. наук, проф. В.О. Навроцького / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 952 c.