Загальна характеристика виникнення договірної відповідальності сторін у договорі перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом за законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Сірко, Ростислав Богданович
Сирко, Ростислав Богданович
Sirko, Rostislav B.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

В запропонованій статті надається загальна характеристика виникнення договірної відповідальності за порушення або невиконання договору перевезення вантажу, пасажирів та багажу залізничним транспортом. При цьому наголошується, що договори перевезення вантажу, пасажирів та багажу залізничним транспортом відноситься до групи договорів про надання послуг, а відносини, що виникають у цій сфері, врегульовані ЦК України та спеціальними нормативно­правовими актами, що відображають специфіку діяльності зазначеного виду транспорту.
В предлагаемой статье дается общая характеристика возникновения договорной ответственности за на­ рушение или невыполнение договора перевозки груза, пассажиров и багажа железнодорожным транспортом. При этом отмечается, что договоры перевозки груза, пассажиров и багажа железнодорожным транспортом относятся к группе договоров об оказании услуг, а отношения, возникающие в этой сфере, урегулированы ГК Украины и специальными нормативно-­правовыми актами, отражающими специфику деятельности данного вида транспорта.
This article provides an overview of the occurrence of contractual liability for breach or non­performance of the contract of carriage of goods, passengers and luggage by rail. It is noted that the contracts of carriage of goods, passengers and luggage by rail belongs to the group of agreements on rendering of services, and relations arising in this sphere are regulated by the Civil Code of Ukraine and special normative legal acts, reflecting the specifics of this type of transport.

Бібліографічний опис

Сірко Р. Б. Загальна характеристика виникнення договірної відповідальності сторін у договорі перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом за законодавством України / Р. Б. Сірко // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 43-47.

Ключові слова

договір перевезення, залізничний транспорт, вантаж, пасажир, багаж, цивільно-правова відповідальність, договірна відповідальність, шкода, відшкодування, договор перевозки, железнодорожный транспорт, груз, пассажир, багаж, гражданско­-правовая ответственность, договорная ответственность, вред, возмещение, contract of carriage, railway transportation, cargo, passenger, luggage, civil liability, contractual liability, damage, compensation

Цитування

Сірко Р. Б. Загальна характеристика виникнення договірної відповідальності сторін у договорі перевезення вантажів, пасажирів та багажу залізничним транспортом за законодавством України / Р. Б. Сірко // Часопис цивілістики. – 2016. – Вип. 21. – С. 43-47.