Історія виникнення і розвитку підприємництва в Україні в XVIII - початку XX ст.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Колібабчук, Наталія Ксенофонтівна
Колибабчук, Наталья Ксенофонтовна
Kolibabchuk, Natalia K.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Аналізуються етапи виникнення, розвитку та формування вітчизняного торговельного підприємни­цтва і корпоративної організації купецтва в Україні в ХVІІІ – початку ХХ ст. в процесі модернізації законо­давства та державної політики.
Анализируются этапы возникновения, развития и формирования отечественного торгового предпринимательства и корпоративной организации купечества в Украине в ХVІІІ – начале ХХ в. в процессе модернизации законодательства и государственной политики.
The stages of origin, development and forming of home trade enterprise and corporate organization of the merchants are analysed in Ukraine in ХVІІІ – to beginning of ХХ of century. in the process of modernisation of legislation and public policy.

Бібліографічний опис

Колібабчук Н. К. Історія виникнення і розвитку підприємництва в Україні в XVIII - початку XX ст. / Н. К. Колібабчук // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 199-203.

Ключові слова

підприємництво, підприємницька діяльність, купецький стан, купецькі гільдії, історія українського підприємництва, торговельна діяльність, предпринимательство, предпринимательская деятельность, купеческая деятельность, ку­печеские гильдии, история украинского предпринимательства, торговая деятельность, enterprise, entrepreneurial activity, merchant state, merchant guilds, history of Ukrainian business, trading activity

Цитування

Колібабчук Н. К. Історія виникнення і розвитку підприємництва в Україні в XVIII - початку XX ст. / Н. К. Колібабчук // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 199-203.