Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-технології та програмування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Орлов, Сергій В'ячеславович
Орлов, С. В.
Орлов, Сергей Вячеславович
Orlov, Serhii V.
Толокнов, Анатолій Арнольдович
Толокнов, А. А.
Толокнов, Анатолий Арнольдович
Toloknov, Anatolii A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : НУ «ОЮА»

Анотація

Розглянуто основи створення веб-сторінок засобами мови розмітки гіпертекстових документів HTML та таблиць стилів CSS. Для надання інтерактивності веб-сторінкам розглядається мова програмування JavaScript. Призначено для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», які вивчають дисципліни «Веб-технології та веб-дизайн» та «Вебпрограмування».
Рассмотрены основы создания веб-страниц средствами языка разметки гипертекстовых документов HTML и таблиц стилей CSS. Для предоставления интерактивности веб-страницам рассматривается язык программирования JavaScript. Предназначено для соискателей высшего образования области знаний 12 «Информационные технологии», изучающих дисциплины «Веб-технологии и веб-дизайн» и «Веб-программирование»..
Considered the basics of creating web pages using the markup language for hypertext documents HTML and CSS stylesheets. The programming language JavaScript is considered to provide interactivity to web pages. It is intended for applicants for higher education in the area of knowledge 12 "Information technology", studying disciplines "Web technologies and web design" and "Web programming".

Бібліографічний опис

Орлов С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-технології та програмування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С. В. Орлов, А. А. Толокнов. – Одеса: НУ «ОЮА», 2020. – 50 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::TECHNOLOGY::Information technology

Цитування

Орлов С. В. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-технології та програмування» для здобувачів вищої освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології» / С. В. Орлов, А. А. Толокнов. – Одеса: НУ «ОЮА», 2020. – 50 с.