Актуальні питання неплатоспроможності (банкрутства) : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Возняковська, Крістіна Анатоліївна
Возняковська, К. А.
Возняковская, Кристина Анатольевна
Vozniakovska, Kristina A.
Попович, Олена Василівна
Попович, О. В.
Попович, Елена Васильевна
Popovych, Olena V.
Біленець, Дарія Анатоліївна
Біленець, Д. А.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Чернівці

Анотація

Навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи підготовлено відповідно до вимог державних освітніх стандартів для викладачів закладів вищої освіти та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, що навчаються за спеціальністю 081 «Право».
Educational and methodical manual for preparation for seminars and independent work is prepared in accordance with the requirements of state educational standards for teachers of higher education institutions and applicants for higher education of the second (master's) level, studying in the specialty 081 "Law".

Бібліографічний опис

Актуальні питання неплатоспроможності (банкрутства) : навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи / К. А. Возняковська, О. В. Попович, Д. А. Біленець, О. В. Лещенко - Чернівці, 2022. - 63 с.

Ключові слова

банкрутство, неплатоспроможне становище підприємців, підприємницька діяльність, господарське право, господарський процес, bankruptcy, insolvency of entrepreneurs, entrepreneurial activity, economic law, economic process, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Актуальні питання неплатоспроможності (банкрутства) : навчально-методичний посібник для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи / К. А. Возняковська, О. В. Попович, Д. А. Біленець, О. В. Лещенко - Чернівці, 2022. - 63 с.