Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Кізлова, Олена Сергіївна
Кизлова, Елена Сергеевна
Kizlova, Olena S.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджуються основні положення законодавчого регулювання інституту застави цивільним законо­давством України. Здійснюється аналіз поняття застави майнових прав, категорія майнових прав як загально цивілістичної категорії, майнові права інтелектуальної власності як предмет застави, окремі види майнових прав.
В статье исследуются основные положения законодательного регулирования института залога граждан­ским законодательством Украины. Осуществляется анализ понятия залога имущественных прав, категории имущественных прав как обще – цивилистической категории, имущественные права интеллектуальной соб­ственности как предмет залога, отдельные виды имущественных прав.
The purpose ofthe studyisa comprehensive analysisof generalproblems of legal regulationof mortgageintellectual property rightsunder the laws ofUkraineinthe modern period. Intellectualproperty rightsmay be subjectonlyobligation, corporate orinheritancerelationships, including contractsbe subjectto disposal ofintellectual property rights, a way to meet these obligations, the object of testamentary dispositions, the object of penalties,contributiontoshare capitalof legalpersons.

Бібліографічний опис

Кізлова О. С. Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України / О. С. Кізлова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 211-217.

Ключові слова

застава, майнові права, майнові права інтелектуальної власності, виключне право, право ав­тора, предмет застави, залог, имущественные права, имущественные права интеллектуальной собственности, исключительное право, право автора, предмет залога, mortgage, property rights, intellectual property rights, exclusive right, author's right, subject of mortgage

Цитування

Кізлова О. С. Особливості застави майнових прав інтелектуальної власності за цивільним законодавством України / О. С. Кізлова // Часопис цивілістики. – 2015. – Вип. 18. – С. 211-217.