До постановки питання про визначення категорій "обмеження" та "обтяження" права власності у праві та законодавстві

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Кізлов, Сергій Андрійович
Кизлов, Сергей Андреевич
Kizlov, Sergey A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання визначення та розмежування категорій «обмеження» та «обтяження» права власності у праві та законодавстві. Досліджується законодавче закріплення обмежень та обтяжень права влас- ності як суб’єктивного права. Встановлено, що право власності обмежується шляхом запровадження адекватних правових механізмів його регулювання. У законодавстві і правовій науці відносно права власності йдеться про його межі, обмеження та обтяження.
В статье рассматриваются вопросы определения и разграничения категорий «ограничений» и «обременений» права собственности в праве и законодательстве. Исследуется законодательное закрепление ограничений и обременений права собственности как субъективного права. Установлено, что право собственности ограничивается через введение адекватных механизмов его регулирования. В законодательстве и правовой науке относительно права собственности речь идет о пределах, ограничениях и обременениях.
The article deals with the definition and delineation of categories of “restrictions” and “encumbrances” of property rights in law and legislation. Legislative consolidation of restrictions and encumbrances of the property right as a subjective right is investigated. It is established that the ownership right is limited through the introduction of adequate mechanisms for its regulation. In the legislation and legal science concerning the right of ownership, it is about limits, restrictions and encumbrances.

Бібліографічний опис

Кізлов С. А. До постановки питання про визначення категорій "обмеження" та "обтяження" права власності у праві та законодавстві / С. А. Кізлов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 15-19.

Ключові слова

право власності, обмеження, обтяження, межі, суб’єктивне право, право собственности, ограничения, обременения, пределы, субъективное право, ownership, restrictions, encumbrances, limits, subjective law

Цитування

Кізлов С. А. До постановки питання про визначення категорій "обмеження" та "обтяження" права власності у праві та законодавстві / С. А. Кізлов // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 15-19.