Цивільне право. Частина 1 : методичний практикум

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Берназ-Лукавецька, Олена Михайлівна
Берназ-Лукавецька, О. М.
Bernaz-Lukavetska, Olena M.
Голубєва, Неллі Юріївна
Голубєва, Н. Ю.
Holubieva, Nelli Yu.
Завальнюк, Сергій Володимирович
Завальнюк, С. В.
Zavalniuk, Serhii V.
Зубар, Володимир Михайлович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Фенікс

Анотація

Практикум містить методичні вказівки та теми курсу цивільного права, в яких визначено питання теми, нормативні правові акти, літературні джерела та завдання. Практикум призначений для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 081 «Право» для факультету судового та міжнародного права; факультету прокуратури та слідства; факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», а також для інших осіб, які вивчають Цивільне право.

Бібліографічний опис

Цивільне право. Частина 1 : метод. практикум для здобувачів вищ. освіти ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право»; 293 «Міжнародне право» [Електронне видання] / О.М. БерназЛуковецька [та ін.]; голов. ред. Є.О. Харитонов ; відп. ред.- упоряд. О.М. Калітенко. – Одеса: Фенікс, 2023. – 80 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.27122

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, цивільне право, цивільні правовідносини, civil law, civil legal relations

Цитування

Цивільне право. Частина 1 : метод. практикум для здобувачів вищ. освіти ступеня «бакалавр» за спец. 081 «Право»; 293 «Міжнародне право» [Електронне видання] / О.М. БерназЛуковецька [та ін.]; голов. ред. Є.О. Харитонов ; відп. ред.-упоряд. О.М. Калітенко. – Одеса: Фенікс, 2023. – 80 с. URL: https://hdl.handle.net/11300/27122; DOI: 10.32837/11300.27122