Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі у законодавстві Російської імперії ХVІІІ – поч. ХХ ст.

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Якименко, Іван Васильович
Якименко, І. В.
Yakymenko, Ivan V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті досліджується проблема нормативно-правового регулювання правових обмежень у діяльності державних службовців Російської імперії кінця XVIII – початку ХХ ст. Проаналізовано основні економічні та політичні обмеження й заборони, які встановлювалися для державних службовців під час перебування на державній службі. Охарактеризовано практику реалізації правових обмежень як засобу недопущення неправомірного використання чиновниками свого службового становища.
The article deals with the problem of the legal regulation of legal restrictions in the activities of civil servants in the Russian Empire of the late XVIII – early XX century. The article deals with analysis the basic economic and political restrictions and prohibitions that were established for civil servants during their time in the public service. The practice is characterized by the implementation of legal restrictions as a means of preventing the official of using their official position.

Бібліографічний опис

Якименко І. В. Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі у законодавстві Російської імперії ХVІІІ – поч. ХХ ст. / І. В. Якименко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 93-100.

Ключові слова

правові обмеження, обов’язки державних службовців, дисциплінарна відповідальність, державний службовець, дисциплінарний проступок, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, legal restrictions, responsibilities of civil servants, disciplinary responsibility, civil servant, disciplinary offense

Цитування

Якименко І. В. Обмеження та заборони, пов’язані з перебуванням на державній службі у законодавстві Російської імперії ХVІІІ – поч. ХХ ст. / І. В. Якименко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 93-100.