Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сіленко, Н. В.
Силенко, Н. В.
Silenko, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проблеми інтерпретації поняття концепт у лінгвістиці, схарактеризовано погляди вчених на з'ясування природи даної когнітивної одиниці в турецькій мовній картині світу, проаналізовано концепт ПРАЦЯ на прикладі фразеологічних одиниць турецької мови, виокремлено асоціативні моделі зазначеного концепту

Бібліографічний опис

Сіленко Н. В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу / Н. В. Сіленко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 146-150.

Ключові слова

когнітивна лінгвістика, концепт, мовна картина світу, фразеологічна одиниця, турецька мова, когнитивная лингвистика, языковая картина мира, фразеологическая единица, турецкий язык, cognitive linguistics, concept, phraseological unit, the Turkish language, language picture of the world

Цитування

Сіленко Н. В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу / Н. В. Сіленко // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 146-150.