Проблемні питання застосування статті 436-1 КК України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Березніков, Олександр Володимирович
Bereznikov, Oleksandr V.
Березніков, О. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Миколаїв : Миколаївський інститут права НУ ''ОЮА''

Анотація

На основі аналізу вітчизняних досліджень, нормативно-правових актів та іншої літератури визначені особливості застосування статті 436-1 КК України «Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів», що відображають національні властивості законодавства української держави та прагнення законодавця триматися у руслі законодавчих євроінтеграційних тенденцій.
Based on the analysis of domestic studies, regulatory legal acts and other literature, the specific features of the application of Article 436-1 of the Criminal Code of Ukraine “Production, dissemination of communist, Nazi symbols and propaganda of communist and national socialist (Nazi) totalitarian regimes” are determined, reflecting the national properties of the legislation of the Ukrainian state and the desire of the legislator to stay in line with the legislative European integration trends.

Бібліографічний опис

Березніков О. В. Проблемні питання застосування статті 436-1 КК України / О. В. Березніков // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 167-171.

Ключові слова

кримінальне право, комуністична, нацистська символіка, пропаганда, покарання, criminal law, communist, Nazi symbols, propaganda, punishment, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Березніков О. В. Проблемні питання застосування статті 436-1 КК України / О. В. Березніков // Новітні кримінально-правові дослідження – 2020 : Альманах наукових праць / за ред. професора О. В. Козаченка, О. М. Мусиченко. – Миколаїв : Миколаївський інститут права Національного університету «Одеська юридична академія», 2020. – С. 167-171.