Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Мороз, Т. Ю.
Moroz, Т. Yu.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті проаналізовано явище семантико-граматичної асиметрії в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників, виявлено чинники формування невідповідності форми та значення, визначено способи й засоби компенсації асиметричних виявів. Методи дослідження: метод зіставлення, структурний метод, метод компонентного та дистрибутивного аналізу, описовий

Бібліографічний опис

Мороз Т. Ю. Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників / Т. Ю. Мороз // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 99-102.

Ключові слова

семантико-граматична асиметрія, категорія числа, форма, значення, семантико-грамматическая асимметрия, категория числа, значение, semantic-grammatical asymmetry, category of number, form, meaning

Цитування

Мороз Т. Ю. Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників / Т. Ю. Мороз // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 99-102.