Основи академічного письма : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Кісельова, Анастасія Андріївна
Кісельова, А. А.
Завальська, Любов Володимирівна
Завальська, Л. В.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Основи академічного письма» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 12 «Інформаційні технології» 1 курсу денної/заочної форми навчання. Складається він з загальних положень, короткого змісту лекцій, планів практичних занять, критерій оцінювання під час поточного контролю, методичних рекомендацій для викладачів, які проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, питань, завдань та кейсів для підсумкового контролю знань і вмінь студентів, а також словничка часто вживаних сталив висловів.

Бібліографічний опис

Кісельова А. А., Завальська Л. В. Основи академічного письма : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / А. А. Кісельова, Л. В. Завальська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 69 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/25250

Ключові слова

засади вищої освіти, академічна культура, академічна доброчесність, наукове спілкування, інтертекстуальність академічного тексту, Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics

Цитування

Кісельова А. А., Завальська Л. В. Основи академічного письма : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] / А. А. Кісельова, Л. В. Завальська ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2023. – 69 с. – Режим доступу: https://hdl.handle.net/11300/25250