Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки

Завантаження...
Ескіз

Дата

2013

Автори

Балобанова, Дар'я Олександрівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена розгляду самостійного об'єкту наукового дослідження - динаміки кримінального права. Надається обгрунтовання виокремлення такого поняття, доцільність його вивчення, наводяться ознаки, що характеризують динаміку кримінального права.,

Бібліографічний опис

Ключові слова

динаміка, кримінальне право, законодавство, доктрина, кримінально-правова політика, правозастосовна діяльність, динамика, уголовное право, законодательство, доктрина, уголовно-правовая политика, праоприменительная деятельность, dynamics, criminal law, legislation, doctrine, criminal policy, law enforcement

Цитування

Балобанова Д. О. Динаміка кримінального права як об'єкт наукового дослідження: поняття та ознаки. / Д. О. Балобанова. // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. пр. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), В. М. Дрьомін (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; відпов. за вип. В. М. Дрьомін ; МОН України, НУ ОЮА. – Одеса : Юрид. л-ра, 2013. – Т. 13. – С. 392-399.