Предмет доказування у провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Лукашкіна, Тетяна Василівна
Лукашкина, Татьяна Васильевна
Lukashkina, Tetiana V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Лукашкіна Т. В. Предмет доказування у провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру / Т. В. Лукашкіна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 315-319.

Ключові слова

предмет доказування, примусові заходи медичного характеру, кримінальне судочинство, досудове розслідування, специфічні обставини провадження, перевірка достовірності інших доказів, втрата процесуальної дієздатності, встановлення обґрунтованості підозри, спеціальна конфіскація, предмет доказывания, принудительные меры медицинского характера, уголовное судопроизводство, досудебное расследование, специфические обстоятельства производства, проверка достоверности других доказательств, потеря процессуальной дееспособности, установление обоснованности подозрения, специальная конфискация, subject of proof, compulsory measures of a medical nature, criminal justice, pre-trial investigation, specific circumstances of the proceedings, checking the authenticity of other evidence, loss of procedural capacity, establishing the validity of suspicion, special confiscation

Цитування

Лукашкіна Т. В. Предмет доказування у провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру / Т. В. Лукашкіна // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 315-319.