Поняття і склад земель рекреаційного призначення за законодавством України

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Юрескул, Вікторія Олександрівна
Юрескул, Виктория Александровна
Yureskul, Viktoriia O.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання поняття земель рекреаційного призначення та визначення їх складу за чинним законодавством України. Землі рекреаційного призначення пропонується визначити як землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів і віднесені до цієї категорії земель в установленому законом порядку. Звертається увага на актуальність розроблення і прийняття Закону України «Про землі рекреаційного призначення», що визначив би на законодавчому рівні поняття, склад земель рекреаційного призначення України та порядок їх використання.
В статье рассматриваются вопросы понятия земель рекреационного назначения и определения их состава по действующему законодательству Украины. Земли рекреационного назначения предлагается определить как земли, которые используются для организации отдыха населения, туризма и проведения спортивных мероприятий и отнесены к этой категории земель в установленном законом порядке. Обращается внимание на актуальность разработки и принятия Закона Украины «О землях рекреационного назначения», который определил бы на законодательном уровне понятие, состав земель рекреационного назначения Украины и порядок их использования.
The article deals with the definition of lands for recreational use and their structure under legislation of Ukraine. It is suggested to define lands for recreational use as lands that are used for the organization of rest of population, tourism and conducting of sports measures and are considered as such category of lands by current legal order. The attention is paid for the necessity of creation and adoption of the Law of Ukraine «On lands for recreational use» that should give legal definition of the lands for recreational use, their structure and order of exploitation in Ukraine.

Бібліографічний опис

Юрескул В. О. Поняття і склад земель рекреаційного призначення за законодавством України / В. О. Юрескул // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 87-92.

Ключові слова

категорії земель, рекреація, землі рекреаційного призначення, склад земель рекреаційного призначення, відпочинок, туризм, спортивні заходи, категории земель, рекреация, земли рекреационного назначения, состав земель рекреационного назначения, отдых, туризм, спортивные мероприятия, categories of lands, recreation, lands for recreational use, lands for recreational use structure, rest, tourism, sport measures

Цитування

Юрескул В. О. Поняття і склад земель рекреаційного призначення за законодавством України / В. О. Юрескул // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 23. – С. 87-92.