Громадянське суспільство у полісекторних моделях суспільства

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Мішина, Наталя Вікторівна
Мишина, Наталя Викторовна
Mishyna, Natalia V.
Мішина, Н. В.
Мишина, Н. В.
Mishyna, N. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Херсон : Гельветика

Анотація

Виділення публічного, приватного прибуткового та так званого третього секторів суспільства, тобто трисекторна модель суспільства, на сучасному етапі не є прийнятною для більшості дослідників сучасного суспільства. У статті аналізуються недоліки цієї моделі та розглядаються пропозиції вчених про впровадження для використання інших полісекторних моделей, які є більш вдалими для проведення досліджень громадянського суспільства.
Гражданское общество в полисекторных моделях общества. Выделение публичного, частного прибыльного и так называемого третьего секторов общества, то есть трехсекторная модель общества, на современном этапе не отвечает требованиям большинства исследователей современного общества. В статье анализируются недостатки этой модели и рассматриваются предложения ученых о введении в использование других полисекторных моделей, которые являются более приемлемыми для проведения исследований гражданского общества.
Civil Society in the Poly Sector Models of the Society. The division of the society to the three sectors - public sector, private profit sector and third sector (the three-sector model of the society) is not the best model for biggest part of the contemporary society’s researchers. In this article author analyses disadvantages of the three-sector model of the society and alternative poly-sector models of the society, which can be used by the researchers when it comes about the civil society.

Бібліографічний опис

Мішина Н. В. Громадянське суспільство у полісекторних моделях суспільства / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 85-92.

Ключові слова

полісекторні моделі суспільства, трьохсекторна модель суспільства, третій сектор, четвертий сектор, громадянське суспільство, полисекторные модели общества, трехсекторная модель общества, третий сектор, четвертый сектор, гражданское общество, poly-sector models of the society, three-sector model of the society, third sector, fourth sector, civil society

Цитування

Мішина Н. В. Громадянське суспільство у полісекторних моделях суспільства / Н. В. Мішина // Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». Т. 22 / голов. ред. М. В. Афанасьєва ; МОН України, НУ «ОЮА». – Херсон : Гельветика, 2018. – C. 85-92.