Юридична клініка

Завантаження...
Ескіз

Дата

2014

Автори

Ківалов, Сергій Васильович
Оборотов, Юрій Миколайович
Пашковський, Микола Іванович
Лоджук, Максим Тарасович

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності юридичної клініки Національного університету «Одеська юридична академія» підготовлена з метою методичного забезпечення практичного навчання студентів-правників на базі юридичної клініки вищого навчального закладу України юридичного профілю. Видання буде корисним для студентів Національного університету «Одеська юридична академія» та інших вищих юридичних навчальних закладів України, які беруть участь у діяльності юридичних клінік, викладачам-кураторам та іншим співробітникам юридичних клінік, а також дослідникам «юридичного клінічного руху» й всім тим, хто підвищує свій рівень практичних навичок юриста.

Бібліографічний опис

Юридична клініка. Збірка нормативно-правових актів з організації діяльності / [С. В. Ківалов, Ю. М. Оборотов, М. І. Пашковський, М. Т. Лоджук] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., акад. НАПрН України С. В. Ківалова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 126 с.

Ключові слова

юридична клініка, юридичний клінічний рух, безоплатна правова допомога, юридична клінічна освіта, юридическая клиника, юридическое клиническое движение, бесплатная правовая помощь, юридическое клиническое образование, legal clinic, legal clinical movement, free legal aid, legal clinical education

Цитування