Стан законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Мазіна, Олена Олександрівна

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Статтю присвячено дослідженню стану національного законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав. Проаналізовано цивілістичне визначення інформації як об’єкта цивільних прав, під якою розуміють документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі, а також – як будь­які відомості та/або дані, можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, що дало можливість дослідити зміст інформації, тобто до інформації стали відноситься будь­які відомості та/або дані, а це надало можливість інформацію про особу співвідносити з категорією «інформація» у широкому розумінні. Дослідження стану національного законодавства дало змогу розширити застосування категорії «інформація» не тільки на фізичних, але і на юридичних осіб.

Бібліографічний опис

Мазіна О. О. Стан законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав / О. О. Мазіна // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 50-53.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, національне законодавство, юридична наука, інформація, об’єкт цивільних прав, цивільні права, state legislation, jurisprudence, information, object of civil rights, civil rights

Цитування

Мазіна О. О. Стан законодавства та юридичної науки щодо інформації про особу як об’єкта цивільних прав / О. О. Мазіна // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: С. В. Ківалов (голов. ред.), Є. О. Харитонов (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.) [та ін.]. - Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 50-53.