Конкурентоспроможність на ринку праці: практикум для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія».

Без Ескізу

Дата

2023

Автори

Наньєва, М. І.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса

Анотація

Практикум призначений для здобувачів вищої освіти, що отримують ступінь бакалавра у галузі знань 08 «Право» зі спеціальності 081 «Право», буде корисним для підготовки здобувачів, що отримують освіту з правової та управлінських спеціальностей. Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Конкурентоспроможність на ринку праці». В практикумі представленотематичний план курсу, завдання, тестові завдання, питання для самоперевірки, питання для обговорення з дисципліни, питання до заліку, а також список рекомендованої літератури.

Бібліографічний опис

Наньєва М. І. Конкурентоспроможність на ринку праці: практикум для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». / М. І. Наньєва. – Одеса, 2023. – 74 с.

Ключові слова

Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, конкурентоспроможність на ринку праці, ринок праці, трудове право, право соціального забезпечення, професійний розвитком працівника, корпоративна культура

Цитування

Наньєва М. І. Конкурентоспроможність на ринку праці: практикум для здобувачів вищої освіти 2-го курсу факультету адвокатури та антикорупційної діяльності Національного університету «Одеська юридична академія». / М. І. Наньєва. – Одеса, 2023. – 74 с.