Щодо правового регулювання водно-земельних відносин

Завантаження...
Ескіз

Дата

2017

Автори

Чумаченко, Інна Євгенівна
Чумаченко, Инна Евгениевна
Chumachenko, Inna E.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню правового взаємозв’язку положень земельного та водного законодавства щодо регулювання суспільних відносин з приводу використання та охорони водних об’єктів та земель відповідної категорії.
Статья посвящена исследованию правовой взаимосвязи положений земельного и водного законодательства в части регулирования общественных отношений в сфере использования и охраны водных объектов и земель соответствующей категории.
The article is devoted to the study of the legal relationship between the provisions of land and water legislation in the regulation of public relations in the sphere of use and protection of water bodies and lands of the appropriate category.

Бібліографічний опис

Чумаченко І. Є. Щодо правового регулювання водно-земельних відносин / І. Є. Чумаченко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 97-101.

Ключові слова

землі водного фонду, водний об’єкт, склад земель водного фонду, цільове призначення земель водного фонду, прибережні захисні смуги, берегові смуги водних шляхів, земли водного фонда, водный объект, состав земель водного фонда, целевое назначение земель водного фонда, прибрежные защитные полосы, береговые полосы водных путей, Lands of the water fund, Water body, The composition of the lands of the water fund, The purpose of the lands of the water fund, Coastal protective bands, Coastlines of waterways

Цитування

Чумаченко І. Є. Щодо правового регулювання водно-земельних відносин / І. Є. Чумаченко // Часопис цивілістики. – 2017. – Вип. 24. – С. 97-101.