Динаміка кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя

Завантаження...
Ескіз

Дата

2016

Автори

Балобанова Дар'я Олександрівна
Балобанова Дарья Александровна
Balobanova Darija

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Анотація

Аналіз динаміки кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя дозволяє визначити основні тенденції розвитку відповідного розділу Особливої частини КК України 2001 р. та виявити певні вади формулювання норм кримінального закону.
Анализ динамики уголовного законодательства об ответственности за преступления против правосудия позволяет определить основные тенденции развития соответствующего раздела Особенной части УК Украины 2001 г. и выявить некоторые недостатки формулировки норм уголовного закона.
The analysis of dynamics of the criminal legislation on responsibility for crimes against justice allows to determine the major trends in the relevant section of the Criminal Code of Ukraine, 2001, and to identify certain defects in formulation of criminal law norms.

Бібліографічний опис

Балобанова Д. О. Динаміка кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя / Д. О. Балобанова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова; МОН України, НУ «ОЮА», Каф.крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права» . — Миколаїв : Іліон, 2016. — С. 671-684.

Ключові слова

динаміка, кримінальне законодавство, правосуддя, злочини проти правосуддя, тенденції законотоворчості, динамика, уголовное законодательство, правосудие, преступления против правосудия, тенденции законотворчества, dynamics, criminal legislation, justice, crimes against justice, the trends of lawmaking

Цитування

Балобанова Д. О. Динаміка кримінального законодавства щодо відповідальності за злочини проти правосуддя / Д. О. Балобанова // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О. В. Козаченка, Є. Л. Стрельцова; МОН України, НУ «ОЮА», Каф.крим. права та ін. крим.-прав. дисциплін Миколаїв. ін-т. права, ПРЦ НАПрНУ, ГО «Всеукр. Асоціація крим. права» . — Миколаїв : Іліон, 2016. — С. 671-684.