Класифікація суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень

dc.contributor.authorНадточиєва, Анна Петрівна
dc.contributor.authorНадточиєва, А. П.
dc.contributor.authorNadtochyieva, Anna P.
dc.date.accessioned2022-07-31T10:37:22Z
dc.date.available2022-07-31T10:37:22Z
dc.date.issued2021
dc.descriptionНадточиєва А. П. Класифікація суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень / А. П. Надточиєва // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 146-152.en_US
dc.description.abstractСтаттю присвячено аналізу наявних підходів до класифікації суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень та виробленню авторського бачення функціональних ознак суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень, які можуть бути покладені в основу їх класифікації. З’ясовано теоретичне та практичне значення проведення класифікації суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень, систематизації та впорядкування, поділу на види, групи та відмежування останніх наукою кримінального права. З’ясовано, що виділення ознак окремої класифікаційної групи спеціальних суб’єктів є передумовою коректного визначення ступеня суспільної небезпечності правопорушення, врахування таких ознак під час юридичної оцінки поведінки суб’єкта правопорушення важливе для реалізації принципу диференціації кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання. Визначено, що серед суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень можуть бути як загальний суб’єкт, так і спеціальні суб’єкти кримінальних правопорушень. Функціональна діяльність спеціальних суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень полягає в постійному, тимчасовому здійсненні функції представників влади, виконанні організаційно-розпорядчих чи адміністративно господарських обов’язків (у тому числі відповідно до спеціальних повноважень). Окремо виділено серед службових осіб посадових осіб, доведено доцільність включення посадових осіб до кола службових осіб у контексті кримінально-правового регулювання. Зроблено висновок, що суб’єкти корупційних кримінальних правопорушень можуть бути класифіковані відповідно до характеру їхньої діяльності та функцій суб’єкта кримінального правопорушення. Серед суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень виділено осіб, які здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування; осіб, які виконують організаційно-розпорядчі функції; осіб, які виконують адміністративно-господарські функції. Крім того, серед суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень мають бути диференційовані службові особи публічного права та службові особи приватного права.en_US
dc.description.abstractThe article is devoted to the analysis of the existing approaches to the subjects of corruption crimes classification and the development of the author’s vision of the functional features of the subjects of corruption criminal offenses, which can be used as a basis for their classification. The theoretical and practical significance of the classification, systematization and ordering, division into types, groups and delimitation of subjects of corruption offenses and the delimitation of certain groups of such subjects has been clarified. It was found that the allocation of features of a separate classification group of special subjects is a prerequisite for correctly determining the degree of public danger of the offense, taking into account such features in the legal assessment of the offender is important for the principle of differentiation of criminal responsibility and individualization of punishment. It is determined that among the subjects of corruption criminal offenses can be both a general subject of crimes and special subjects of crimes. The functional activity of special subjects of corruption criminal offenses consists in permanent, temporary performance of the function of representatives of the authorities, performance of organizationaladministrative or administrativeeconomic duties (including in accordance with special powers). Separately singled out among officials of officials, the expediency of inclusion of officials in the circle of officials in the context of criminal law regulation is proved. It is concluded that the subjects of corruption offenses can be classified according to the nature of their activities and functions of the subject of the crime. Among the subjects of corruption offenses are persons who perform the functions of government or local government; persons performing organizational and administrative functions; persons performing administrative and economic functions. In addition, public law officials and private law officials should be differentiated among the subjects of corruption offenses.
dc.identifier.citationНадточиєва А. П. Класифікація суб’єктів корупційних кримінальних правопорушень / А. П. Надточиєва // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2021. - № 2. - С. 146-152.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11300/18866
dc.language.isootheren_US
dc.publisherОдеса : Гельветикаen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCEen_US
dc.subjectкласифікація корупційних кримінальних правопорушеньen_US
dc.subjectзагальний суб’єктen_US
dc.subjectспеціальний суб’єктen_US
dc.subjectпосадова особаen_US
dc.subjectслужбова особаen_US
dc.subjectclassification of corruption crimesen_US
dc.subjectgeneral subjecten_US
dc.subjectspecial subjecten_US
dc.subjectofficialen_US
dc.titleКласифікація суб’єктів корупційних кримінальних правопорушеньen_US
dc.typeArticleen_US

Файли

Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Name:
Надточиєва А. П..pdf
Size:
199.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Контейнер License
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Без Ескізу
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: