Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень

Завантаження...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сабадаш (Плисак), Д. В.
Сабадаш (Плысак), Д. В.
Sabadash (Plysak), D. V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

У статті реконструйовано медичний терміноконцепт MEDICINE за допомогою аналізу дефініцій терміна medicine у спеціальних і загальних словниках. Дослідження терміноконцепту дало можливість визначити особливості осмислення медичного поняття в процесі використання медичного терміна medicine.

Бібліографічний опис

Сабадаш (Плисак) Д. В. Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень / Д. В. Сабадаш (Плисак) // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 129-133.

Ключові слова

медичний терміноконцепт, термін, польова модель, дефініція, етимологічний аналіз, медицинский терминоконцепт, термин, полевая модель, дефиниция, етимологический анализ, medical term-concept, term, field model, definition, etymological analyses

Цитування

Сабадаш (Плисак) Д. В. Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень / Д. В. Сабадаш (Плисак) // Одеський лінгвістичний вісник. – 2015. – Вип. 5. – Т. 1 – С. 129-133.