Адміністративна процедура в митній справі: поняття, ознаки, структура

Завантаження...
Ескіз

Дата

2019

Автори

Прокопенко, Віктор Валерійович
Прокопенко, В. В.
Prokopenko, Viktor V.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Гельветика

Анотація

Стаття присвячена дослідженню адміністративних процедур у митній справі та їх складників – митних формальностей і дій. Акцентується увага на тому, що, відповідно до термінології чинного Митного кодексу України, дефініції «митна процедура» та «митний режим» є словами-синонімами. Доведено, що основними адміністративними процедурами в митній справі є митний контроль і митне оформлення.
The article is sanctified to research of administrative procedures in custom business and their constituents – custom formalities and actions. Attention is accented on because in accordance with terminology of the operating Custom code of Ukraine “custom procedure” and “custom mode” are definition words by synonyms. It is well-proven that basic administrative procedures on custom business are custom control and custom registration.

Бібліографічний опис

Прокопенко В. В. Адміністративна процедура в митній справі: поняття, ознаки, структура / В. В. Прокопенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 31-36.

Ключові слова

адміністративна процедура в митній справі, дія, митна процедура, митна формальність, митне оформлення, митний контроль, митний режим, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE, administrative procedure in customs, action, customs procedure, customs formality, customs registration, customs control, customs regime

Цитування

Прокопенко В. В. Адміністративна процедура в митній справі: поняття, ознаки, структура / В. В. Прокопенко // Юридичний вісник. - Одеса : Гельветика - 2019. - № 1. - С. 31-36.