Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Трофименко, Олена Григорівна
Трофименко, О. Г.
Trofymenko, Olena H.
Манаков, Сергій Юрійович
Манаков, С. Ю.
Manakov, Serhii Yu.
Ларін, Дмитро Георгійович
Ларін, Д. Г.
Larin, Dmytro H.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Фенікс

Анотація

Розглянуто основні засоби програмної інженерії щодо розробки моделей засобами UML, роботи в системі контролю версій Git, планування програмного проєкту, декомпозиції і тестування програм, вивченню методів і механізмів DevOps і DevSecOps. Містить завдання з індивідуальними варіантами до лабораторних занять, які виконуються у комп’ютерному класі, та самостійних робіт у межах навчальної дисципліни.
The main software engineering tools for developing models using UML, working in the Git version control system, planning a software project, decomposing and testing programs, studying the methods and mechanisms of DevOps and DevSecOps are considered. It contains tasks with individual options for laboratory classes performed in a computer class, and independent tasks within the academic discipline.

Бібліографічний опис

Трофименко О. Г. Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник / О. Г. Трофименко, С. Ю. Манаков, Д. Г. Ларін. – Одеса : Фенікс, 2022. – 197 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/22773.

Ключові слова

навчально-методичний посібник, система контролю версій Git, контроль версій програмного забезпечення, засоби сервісу Replit, створення віддаленого репозиторія GIT, робота з віддаленим репозиторієм GIT, проєктування програмного забезпечення, DevOps, DevSecOps, Діаграми UML, Use Cases Diagrams, створення діаграми варіантів, створення діаграми послідовностей, Sequence Diagrams, створення діаграм діяльності, Activity Diagrams, створення діаграми класів, Class Diagrams, планування ресурсів проєкту, декомпозиція програм, добір видів тестування, educational and methodical manual, Git Version Control System, Software Version Control, Replit service tools, creating a remote GIT repository, working with a remote GIT repository, software design, creating a variant diagram, creating a sequence diagram, creating activity diagrams, creating a class diagram, project resource planning, decomposition programs, selection of types of testing

Цитування

Трофименко О. Г. Основи програмної інженерії : навч.-метод. посібник / О. Г. Трофименко, С. Ю. Манаков, Д. Г. Ларін. – Одеса : Фенікс, 2022. – 197 с. – Режим доступу : https://hdl.handle.net/11300/22773.