Історія держави та права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право»

Завантаження...
Ескіз

Дата

2024

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Юридична література

Анотація

Методичні рекомендації з дисципліни «Історія держави та права» за освітньо-професійною програмою «Захист прав людини» для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр на факультеті адвокатури та антикорупційної діяльності у Національному університеті «Одеська юридична академія» в галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право». До методичних рекомендацій увійшли тематичний план навчального курсу «Історія держави та права», який включає теми, що розглядаються на лекціях і практичних заняттях, а також теми, що передбачені в рамках самостійної роботи для підготовки до іспиту. Методичні рекомендації мають допомогти здобувачам належним чином засвоїти матеріал з дисципліни «Історія держави та права».

Бібліографічний опис

Аніщук Н. В. Історія держави та права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право» / Н. В. Аніщук, О. В. Горяга. — Одеса : Юридична література, 2024. — 68 с. — (Серія «Навчально-методичні посібники»). - Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.27630

Ключові слова

методологія курсу «Історія держави та права», функціонування держави та права, проблем історії держави та права, становлення державності і права, історія держави та права

Цитування

Аніщук Н. В., Горяга О. В. Історія держави та права : методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право». Одеса, 2024. 68 с.- URL : https://hdl.handle.net/11300/27630: DOI: 10.32837/11300.27630