Civil legal relations in the context of adaptation of civil legislation to the legislation of the EU countries in the digital age

Завантаження...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Сафончик, Оксана Іванівна
Сафончик, О. І.
Сафончик, Оксана Ивановна
Safonchyk, Oksana I.
Кізлова, Олена Сергіївна
Кізлова, О. С.
Кизлова, Елена Сергеевна
Kizlova, Olena S.
Глиняна, Катерина Михайлівна
Глиняна, К. М.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Modern Education & Computer Science Press

Анотація

An essential area is the creation of a single digital market between the EU and Ukraine through information technology. Purpose: to investigate and analyze civil law relations in the field of adaptation of Ukrainian civil law to civil law regulations of the EU. The object of research: Ukrainian civil law and civil law of the EU. The subject of the study is civil law in the context of adaptation of civil law to the legislation of the EU. The following methods of scientific cognition were used during the research: semantic, historical, comparison, analysis and synthesis, generalization. The results of the study show that the harmonization of the legal system of Ukraine with EU law is caused by several goals: successful integration of Ukraine into the EU, legal reforms based on the positive example of EU countries, promoting access of Ukrainian enterprises to the EU market; attracting foreign investment, increasing the welfare of Ukrainian citizens. The adaptation includes three stages, the final of which is the preparation of an expanded program of harmonization of Ukrainian legislation with EU legislation. In the process of adaptation, it is important to take into account the legal history, tradition, features and mentality of Ukraine and before borrowing legal structures to analyze the feasibility of their application in the Ukrainian legal field.
Важливим напрямком є створення єдиного цифрового ринку між ЄС та Україною за допомогою інформаційних технологій. Мета: дослідити та проаналізувати цивільно-правові відносини у сфері адаптації цивільного законодавства України до цивільно-правових норм ЄС. Об'єкт дослідження: українське цивільне право та цивільне право ЄС. Предметом дослідження є цивільне право в контексті адаптації цивільного законодавства до законодавства ЄС. Під час дослідження були використані такі методи наукового пізнання: семантичний, історичний, порівняння, аналіз і синтез, узагальнення. Результати дослідження показують, що гармонізація правової системи України з правом ЄС зумовлена кількома цілями: успішна інтеграція України до ЄС, правові реформи на позитивному прикладі країн ЄС, сприяння доступу українських підприємств до ЄС. ринок ЄС; залучення іноземних інвестицій, підвищення добробуту громадян України. Адаптація включає три етапи, завершальним з яких є підготовка розширеної програми гармонізації законодавства України з законодавством ЄС. У процесі адаптації важливо враховувати юридичну історію, традиції, особливості та менталітет України і перед запозиченням правових конструкцій проаналізувати доцільність їх застосування в українському правовому полі.

Бібліографічний опис

Kizlova O. Civil legal relations in the context of adaptation of civil legislation to the legislation of the EU countries in the digital age / O. Kizlova, O. Safonchyk, K. Hlyniana, S. Mazurenko // International journal of computer science and network security. - Vol. 21. - Iss. 12. - Modern Education & Computer Science Press, 2021. - P. 521-525.

Ключові слова

digital single market, information technologies, adaptation of civil legislation, European integration, harmonization of legislation, єдиний цифровий ринок, інформаційні технології, адаптація цивільного законодавства, євроінтеграція, гармонізація законодавства, Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE

Цитування

Kizlova O. Civil legal relations in the context of adaptation of civil legislation to the legislation of the EU countries in the digital age / O. Kizlova, O. Safonchyk, K. Hlyniana, S. Mazurenko // International journal of computer science and network security. - Vol. 21. - Iss. 12. - Modern Education & Computer Science Press, 2021. - P. 521-525.