Геополітика : навчально-методичний посібник

Завантаження...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Милосердна, Ірина Михайлівна
Милосердна, І. М.
Myloserdna, Iryna M.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Нац. ун-т «Одеська юридична академія» – Одеса

Анотація

Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги здобувачам, які вивчають дисципліну «Геополітика». У посібнику викладено зміст навчальної дисципліни за темами лекцій та практичних занять, практичні завдання зі спецкурсу, перелік тем для самостійної роботи, питання для перевірки знань з навчальної дисципліни, орієнтовний перелік питань для іспиту, список рекомендованої літератури. Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до освітньої програми вищої освіти за спеціальністю 052 «Політологія» і рекомендовано використовувати у навчальній роботі при підготовці фахівців за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Бібліографічний опис

Милосердна І. М. Геополітика : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад.: І. Милосердна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2023. - 89 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.25662

Ключові слова

геополітика, методологія національної безпеки, методологія міжнародної безпеки, Америка, геополітичні стратегії, Африка в системі геополітичних відносин, міжнародні конфлікти, Україна в новій системі геополітичних відносин, геостратегії, геополітичні епохи, мондіалізм, геоекономічні моделі, міжнародні відносини, geopolitics, national security methodology, international security methodology, America, geopolitical strategies, Africa in the system of geopolitical relations, international conflicts, Ukraine in the new system geopolitical relations, geostrategies, geopolitical eras, globalism, geoeconomic models, international relations

Цитування

Милосердна І. М. Геополітика : навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [Електронне видання] / уклад.: І. Милосердна; Нац. ун-т «Одеська юридична академія». – Одеса, 2023. - 89 с. Режим доступу : https://doi.org/10.32837/11300.25662