Щодо макрорівня дослідження інституту неплатоспроможності банківської установи

Завантаження...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Возняківська [Возняковська], Крістіна Анатоліївна
Возняковская, Кристина Анатольевна
Vozniakivska [Vozniakovska], Kristina A.

Назва журналу

ISSN журналу

Назва тому

Видавець

Одеса : Видавничий дім «Гельветика»

Анотація

Бібліографічний опис

Возняківська [Возняковська] К. А. Щодо макрорівня дослідження інституту неплатоспроможності банківської установи / К. А. Возняківська [Возняковська] // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 638-640.

Ключові слова

неплатоспроможність банківської установи, правові механізми банкрутства, банківські установи, дослідження інституту неплатоспроможності, співвідношення правового та економічного виміру, ризик банківської діяльності, неплатежеспособность банковского учреждения, правовые механизмы банкротства, банковские учреждения, исследования института неплатежеспособности, соотношение правового и экономического измерения, риск банковской деятельности, insolvency of the banking institution, legal mechanisms of bankruptcy, banking institutions, study of insolvency institute, ratio of legal and economic dimensions, banking risk

Цитування

Возняківська [Возняковська] К. А. Щодо макрорівня дослідження інституту неплатоспроможності банківської установи / К. А. Возняківська [Возняковська] // Правові та інституційні механізми забезпечення розвитку України в умовах європейської інтеграції : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 18 травня 2018 р.) У 2-х т. Т. 2 / відп. ред. Г.О. Ульянова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – С. 638-640.